Grattis! Ni har fått barn

Vi hoppas att ni väljer att låta döpa er nya familjemedlem. I dopet lägger man sitt barn i Guds händer och genom dopet blir man medlem i den kristna församlingen. Dopet är ett evigt förbund mellan Gud och människan. Dopet kallas i den evangelisk-lutherska kyrkan för sakrament. Sakramenten är heliga handlingar som på ett synligt sätt talar om Guds kärlek och nåd. Kort efter dopet ber församlingen för barnet i högmässan.

Vanligtvis hålls dopet inom tre månader efter barnets födelse. För att barnet skall kunna döpas bör åtminstone den ena av föräldrarna vara medlem i kyrkan.

Barnet skall ha minst två faddrar som är konfirmerade medlemmar i en evangelisk-luthersk kyrka. Utöver dessa kan man ha en person som tillhör något annat kristet samfund, förutsatt att det samfundet godkänner den evangelisk-lutherska kyrkans dop. En person som inte hör till något kristet kyrkosamfund kan inte vara fadder till barnet.

Befolkningsregistercentralens blankett för anmälan om registrering av barnet sänds till föräldrarna per post. På den antecknas barnets samtliga förnamn och efternamn samt faddrarnas namn och församling. På blankettens baksida finns föreskrifter om namngivningen. Blanketten ges vid dopet till prästen.

 

Kanske du ännu funderar över något. Kolla då här.

Läs vanliga frågor om dop

Vanliga psalmer

Det är vanligt att dopet inleds och avslutas med att sjunga en psalm. Psalmer som ofta används vid dop är:

153 Måne och sol

188 Det finns en plats i en stor trygg famn

390 Tryggare kan ingen vara

492 Jag lyfter ögat mot himmelen

493 Gud som haver barnen kär

890 Du vet väl om att du är värdefull

Bokning av dop

Barnet får gärna döpas innan 3-månaders ålder. Dopet kan ske till exempel i hemmet eller i någon av våra kyrkor eller församlingshem. Barnet kan också döpas i samband med en gudstjänst. Dopet bokas via pastorskansliet, tfn  (019) 661 1223 eller 661 1224. Vid behov kan samtidigt församlingens lokaler reserveras. Ifall föräldrarna väljer att använda annan präst än hemförsamlingens präst vid dopet fås dopattest, fadderbrev och dopljus från pastorskansliet.

Före dopet tar prästen kontakt med föräldrarna. Då kan man diskutera de praktiska förberedelserna och gå igenom ordningen för dopet.

YouTube-video
YouTube-video

En fadder, är en viktig person i ett barns liv, en trygg vuxen och vän. Faddrar kallas också ibland gudmor och gudfar.

Läs om att välja faddrar