Information om skriftskolan

Skriftskolan i domkyrkoförsamlingen

För vem?

Skriftskolan 2021 riktar sig till personer födda år 2006 eller tidigare. Om du är född 2007 men går i åk 8 kan du delta i skriftskolan redan nu.

När?

Under sportlovet ordnas dagskriftskola för dig som inte vill delta i övernattningsläger. Dagskribans konfirmation hålls påsk annandag 5.4 kl. 12.15. (OBS flyttad till 29.5 pga coronapandemin)

Under sommaren ordnar vi övernattningsläger enligt följande:

OBS föändringar pga coronapandemin:

Houtskär 1: 7-14.6 (2 grupper), FLYTTAD till Emsalö  25-31.7 med konfirmationer 8.8 och 15.8

Houtskär 2: 14-21.6 (2 grupper), FLYTTAD till Emsalö 31.7-6.8 med konfirmationer 21.8 och 29.8

Pellinge 1: 6-12.7 (2 grupper), konfirmationer sö 18.7 kl. 12.15 och 15.00

Pellinge 2: 12-18.7 (2 grupper), konfirmationer sö 25.7 kl. 12.15 och 15.00

Emsalö: 26.7-2.8 (1 grupp), FLYTTAD till Pellinge  19-25.7 med konfirmation 1.8

Hur?

Till skriftskolan hör samlingar och kyrkogång under vårterminen, en lägerperiod samt konfirmationsövning och konfirmation. Vårterminens samlingar är startsamling i januari, en kväll i kyrkan och 4 högmässor som inleds med samling kl. 10.30. Dagskriban startar i december. Närmare tidpunkter och information får du i infobrevet som kommer med gruppindelningen i november.

Alla samlingar och kyrkbesök är obligatoriska eftersom de är en del av skriftskolan.

OBS! Coronapandemin kan innebära förändringar i den planerade skriftskolan. Vi följer med läget och håller de anmälda konfirmanderna informerade.

Vad kostar det?

Konfirmandlägret kostar 105 € (utan övernattning 90 €, mer om detta alternativ på baksidan). Priset gäller medlemmar i Borgå svenska eller finska församling. Att man hör till Porvoon suomalainen seurakunta är alltså inget hinder för att delta. I priset ingår mat och logi på lägret, undervisningsmaterial och olycksfallsförsäkring. Andra församlingars medlemmar betalar 245 €. För dem lönar det sig att höra sig för om den egna församlingen deltar i kostnaderna. Om du inte hör till kyrkan men önskar bli konfirmerad behöver du bli döpt och på så sätt medlem av församlingen. Då gäller församlingens läger-avgift. Dagskriftskolan kostar 45 €.

Församlingsmedlemmar med ansträngd ekonomi har möjlighet att ansöka om

nedsatt läger-avgift eller befrielse från läger-avgiften. Ansökningsblankett bifogas i ovan nämnda infobrev.

Instruktioner för anmälningen

Anmälningen sker elektroniskt via internet på församlingens hemsidor: domkyrkan.fi. Anmälningen börjar på fredag 30.10 och slutar söndag 8.11.

Det har ingen betydelse när du anmäler dig under denna period, platserna lottas ut på basen av önskemål så att så många som möjligt kan delta i de grupper och med de kompisar som man önskat. Alla önskemål kan inte uppfyllas men vi gör vårt bästa!

Så här gör du:

 1.  Gå in på domkyrkan.fi/unga/skriftskola och klicka på rubriken ”Anmälning till skriftskolan 2021”.
 2.  Nu öppnas anmälningsblanketten. Om blankettens språk är finska kan du ändra den till svenska genom att klicka på texten på svenska längst uppe till höger.Fyll omsorgsfullt i uppgifterna tillsammans med en förälder eller en annan vårdnadshavare. Vi vill väldigt gärna ha både konfirmandens och vårdnadshavarens telefonnummer och e-postadress. Alla uppgifter behandlas konfidentiellt. Punkterna som är märkta med en stjärna är obligatoriska att fylla i, annars  lyckas inte anmälan!
 3.  Anmälningen: (OBS! Om du använder kompis-koden du fått av en vän, gå dådirekt till punkt 7.) Välj minst 4 alternativ av församlingens skriftskolor genom att trycka på LÄGG TILL VALDA. Sätt dina önskemål i rätt ordning genom att trycka på den blåa pilen. Välj ditt främsta önskemål som första alternativ, följande som andra osv.
 4. Anmäl dig. När alla dina personuppgifter och skriftskolönskemål är ifyllda klick anmäl dig.
 5. Bekräftelsen på att anmälningen lyckats syns direkt i rutan och i e-posten du får. Skriv upp kompis-koden och meddela den till den/de vän(ner) som du vill vara i samma grupp med. Då din vän fyller i kompis-koden i anmälningsblanketten bildar programmet automatiskt en kompisgrupp och erbjuder samma grupp-val åt er. Kompis-koden kan du ge till högst två vänner! OBS: Kolla att alla i kompisgruppen gjort samma val av läger!
 6. Nu har du anmält dig till skriftskolan. Tack!
 7. Alternativ anmälning med kompiskod. OBS! För att anmäla dig på detta sätt behöver du kompis-koden du fått av din vän.
 8. Den har din vän fått då hen anmält sig till skriftskolan.
 9. Fyll först i dina personuppgifter
 10. Efter det kryssa i rutan: ”Använd kompis-koden du fått av din vän”. Skriv in eller kopiera och klistra in koden här. Nu har du och din vän/dina vänner bildat en kompisgrupp med samma läger-val. En kompisgrupp kan bestå av max 3 personer.
 11. Anmäl dig. Då alla personuppgifter och skriftskolönskemål är ifyllds klicka ”Anmäl dig”.
 12. Bekräftelse på anmälningen kommer upp i rutan. Se punkt 5 och 6.

 

Om grupp-val och närmare information får du veta i brevet som postas till dig under vecka 48. Då får du även veta om plats och tid för din grupps första samling.

Den som önskar delta i skriftskola utan övernattning  kan antingen delta i dagskriftskolan (sportlovet) eller vara med på ett Pellinge- eller Emsalöläger så att man sover hemma under lägerperioden. I så fall ansvarar man själv för den dagliga skjutsen mellan hemmet och lägerplatsen där man deltar i programmet mellan klockan 8.30 och 21.00. Meddela redan vid anmälan om du väljer detta alternativ.

Om du har problem med anmälan så kan du komma till ungdomsvåningen då vi har öppet. Vi hjälper gärna till.

Mer information om skriftskolan får man på domkyrkoförsamlingens ungdomsvåning UV, öppet tisdagar kl. 14-16 och torsdagar kl. 14-21.30. Runebergsgatan 24, vänstra ingången, 2 vån. tfn: 66 11 243, och på webbsidan www.domkyrkan.fi.

Välkommen till skriftskolan!