logo

UNGDOMSARBETSLEDARE söks

UNGDOMSARBETSLEDARE söks

Borgå svenska domkyrkoförsamling lediganslår en tjänst som UNGDOMSARBETSLEDARE
Du jobbar som en del av vårt team med bland annat arbete i skolor, konfirmand- och hjälpledarverksamhet samt med att hålla ungdomssamlingar och läger.

Vi förutsätter att du har av kyrkostyrelsen godkänd examen.  

Lön utbetalas enligt kyrkans kravgrupp 502. Den som väljs skall förete intyg över sitt hälsotillstånd och utdrag ur straffregistret.  

Närmare uppgifter ger ledande för sektorn kristen fostran Gun Geisor tfn 050-411 1210 (27-30.7, 7.8->) och kyrkoherde Mats Lindgård tfn 040-594 6038 (29.7->). 

Ansökan riktas senast 15.8.2019 till Församlingsrådet i Borgå svenska domkyrkoförsamling, PB 140, 06101 Borgå.

till början