Nyheter i församlingen

Här publiceras nyheter och ny verksamhet eller något som är aktuellt just nu.

Till nyhetslistan

Skydda skogen för att tänka på klimatet eller ha skogen som ekonomisk trygghet - se diskussionen på nätet

Ekonomiska intressen talar för att dra nytta av skogen, ekologiska intressen för att bevara och att motverka klimatförändringen. Kan dessa gå hand i hand?  Seminariet Skogen kallar oss att vårda och vörda kan du nu se på nätet.

Skogsdiskussion, panelisterna.

- Fungerar kretsloppet, växer det upp lika mycket skog som det huggs ner, undrar studerande Ida Fellman?

- Våra skogar som vi nu njuter av är resultatet av hundra års skogsbruk i Finland. De växer bättre än någonsin tidigare. En kal yta är för mig början på något nytt, säger skogsägare Beatrice Enroth.

- Det bästa för klimatet är att låta skogen stå orörd och låta dika igen torvmarkerna, menar docent Anders Sirén.

- Den kristna tron har resurser för att hantera ångest och skuld. Ingen ska behöva bära skulden för hur vi lever ensam, säger Björn Vikström, professor och miljöteolog.

Livlig diskussion och intresse för våra skogar på seminariet Skogen kallar oss att vårda och vörda, som ordnades 6.4 i Borgå och som webbinarium.

Se hela seminariet här

YouTube-video

Finland är ett land med mest skog i världen, ungefär tre fjärdedelar av marken är täckt av skog. Många finländare äger skog och vårdar skog. En del får sin utkomst av skogen. Också många församlingar är skogsägare. Och bland finländarna är det inte ovanligt att det är i skogen man upplever det heliga – att man är en del av något större. 

Det här frågorna togs upp under ett seminarium – Skogen kallar oss att vårda och vörda – som Borgå svenska domkyrkoförsamling och Borgå kyrkliga samfällighet ordnde onsdagen 6.4.2022 i församlingshemmet på Lundagatan 5 och som webbinarium. 

Ämnet behandlades från flera synvinklar med en rad gäster som intervjuades av Kyrkpressens redaktör för opinion och samhälle, Jan-Erik Andelin. 

Beatrice Enroth är agrolog och heltidsjordbrukare i Borgå. Hon har varit skogsägare i 20 år. Under seminariet pratar hon om skogen som trygghet.  

– Min skog är en ekonomiskog, men den sköts med kärlek säger Enroth. 

Anders Sirén är docent i förnybara naturresursers geografi vid Turun Yliopisto och lärare vid Mittuniversitetet i Östersund, Sverige. Vid sidan om att forska om bland annat hållbarhetsaspekter av jakt och fiske i Amazonas har han sedan många år varit aktiv på tidningarnas debattsidor med att blottlägga desinformation som sprids om klimatproblematiken. 

Under seminariet lyfte Anders fram hur skogen kan motverka klimatförändringen. 

– Men om det inte finns någon skog i framtiden? Hur ska vi då kunna leva i och av den? Den frågan ställer sig Borgåbon Ida Fellman, studerande vid Tölö gymnasiums musiklinje i Helsingfors.  

Fellman är mycket intresserad av naturens välfärd och av människors rättigheter av olika slag, samt funderar mycket på framtiden och samhällets system.  

Många människor upplever skogen och naturen som Guds stora kyrka, en plats där man upplever det heliga och att man är en del av något större. Tidigare biskopen i Borgå stift, miljöteologen och professor vid Åbo Akademi, Björn Vikström hjälper oss under seminariet att tänka kring den här frågan.  

Under seminariet uppträdde kantor Anne Hätönen med stycken av Sibelius, så som Granen och Aspen. 

Seminariet riktade sig till alla som är intresserade av skog och njuter av att röra sig till naturen och vill fundera på sin egen relation till skogen.   

Seminariet är en del av den nationella Ekofasta kampanjen. Ekofasta är Evangelisk-lutherska kyrkans fastekampanj som lyfter fram omsorg om miljön.  

14.4.2022 07.30