Nyheter i församlingen

Här publiceras nyheter och ny verksamhet eller något som är aktuellt just nu.

Till nyhetslistan

finnbyvägen_google_maps-0.png

Samfällighetens tomt i Prästgårdsåkern såld till Sievi Hyvinvointitilat Oy

12.5.2022 17.39

Gemensamma kyrkofullmäktige i Borgå kyrkliga samfällighet sammanträdde torsdagen 12.5.2022. Hela protokollet kan läsas på vår webbplats då det är färdigt. 

Gemensamma kyrkofullmäktige i Borgå kyrkliga samfällighet sammanträdde torsdagen 12.5.2022. Hela protokollet kan läsas på vår webbplats då det är färdigt. 

Samfällighetens tomt i Prästgårdsåkern såld till Sievi Hyvinvointitilat Oy

Gemensamma kyrkofullmäktige beslöt vid sitt möte 12.5 att sälja fastighet i korsningen mellan Rakavägen och Finnbyvägen i stadsdelen Prästgårdsåkern till priset 415 000 euro. Köpare är detinhemska företaget Sievi Hyvinvointitilat Oy som uppför vårdhem som kan hyras.
 
Fastigheten består av en obebyggd tomt i naturtillstånd. I den gällande detaljplanen är tomten markerad med beteckningen Y, som står för kvartersområde för allmänna byggnader. Att bygga bostadshus på tomten är för närvarande alltså inte möjligt. Tomtens yta är 6694 m2.

Försäljningsbeslutet ska underställas Kyrkostyrelsen för fastställelse.

Mer information:
Sari Mankinen
Telefon: 0400 156 257

Furunäs säljs för 155 000 euro

Gemensamma kyrkofullmäktige beslöt under sitt möte 12.5 att Furunäs på Näsebackavägen 7 säljs. Samfälligheten har fått ett köpeanbud på 155 000 euro av Niko Lehto och Niko Gustafsson.

Restaurangbyggnaden är ca 245 m2 till storleken och den har byggts år 1936. Tomten där huset står ägs av Borgå stad, men arrendeavtalet som varar till och med 31.12.2051 överförs till köparen. 

I byggnaden har gjorts en konditionsgranskning som köparen har bekantat sig med.

Furunäs hör till de objekt som ska realiseras enligt Borgå kyrkliga samfällighets fastighetsstrategi.

Försäljningsbeslutet ska underställas Kyrkostyrelsen för fastställelse.

Mer information:

Sari Mankinen
0400 15 62 57

Krista Eloneva
040 488 9009
 

Bild: Skärmdump från maps.google.com