Nyheter i församlingen

Här publiceras nyheter och ny verksamhet eller något som är aktuellt just nu.

Till nyhetslistan

Själavårdskassens bilder hjälper demenssjuka att minnas och känna

Själavårdskassen, sielunhoivakassi på finska, har nu tagits i bruk i Borgå. Kassen innehåller bilder på flera bekanta, lokala landskap. Dessutom finns det bilder på Borgå domkyrka och andra kristna teman samt en skiva med andlig musik i kassen. 

Äldre man och vårdare.

Vad får ordet själavårdskasse dig att tänka på?


– Idén har kommit från Vanda, men vi har förverkligat den med Borgå-twist. Innehållet är annars liknande men en fotograf från Borgå, Niko Laurila, blev intresserad av att komma med och vi valde fotografier från hans produktion, berättar sjukhuspräst Pia Ala-Soini från Borgå kyrkliga samfällighet.  

Pappi.
Sjukhuspräst Pia Ala-Soini

Hon presenterade innehållet av den alldeles nya kassen i grupphemmet Villa Albert i Majberget i slutet av april.

– Tanken är att använda bilderna som diskussionsöppnare för själavårdande samtal. Under de kommande veckorna delas själavårdskassen ut till alla servicehem i Borgå stad samt till privata vårdhem, boenden för funktionsnedsatta personer i Svalåkern, avdelningarna 1–3 vid Näse rehabiliteringscenter och Wilhelmina. 

– Jag skickade information om själavårdskassen per e-post till cheferna för servicehemmen och många blev väldigt glada. Vi hoppas att materialpaketet ska användas flitigt i servicehemmen, säger Ala-Soini. 

– Vi tänkte först att själavårdskassen är till nytta för minnessjuka, men innehållet passar lika bra för diskussioner rehabiliteringsklienter på rehabiliteringsavdelningar i Näse eller personer som står inför döden. En del bilderna har andligt innehåll och texterna innehåller bekanta och trygga bibelställen, som till exempel psalm 139, Herren är min herde. 

– Dessutom innehåller materialet böner som alla känner till, som aftonbönen Gud som haver. Många har lärt sig bönen av sin mormor, farmor eller mamma och bilderna väcker minnen av det här till liv.  

Textmaterialet är till storleken A4 och laminerat och har tryckts på två språk, finska och svenska. 
 

Laminoidut arkit jossa kuvia ja rukouksia.

– Här finns också ett formulär för någon som vill hålla en andaktsstund eller till exempel en minnesstund. Förstås finns en präst tillgänglig, men man kan också fira andakt själv med sin anhörig, säger Ala-Soini. 

Katarina Gustafsson, ledare för serviceboende i Borgå stad ser nyttan och glädjen som själavårdskassen för med sig i deras vardagliga arbete.

Själavård och allt som ingår i den är en så viktig del av vår vardag.

– Detta är nytt. Jag blev genast intresserad. Själavård och allt som ingår i den är en så viktig del av vår vardag. Vi har tidigare också använt mycket bilder i vardagen och det här är nu en härlig, ny och fräsch idé, säger hon. 

Bilderna väcker vanligtvis diskussion med invånarna i servicehemmen. 

– Genom bilderna får vi i gång mycket minnen och diskussioner. Med hjälp av bilderna är det också lätt ta upp andliga saker, berättar Gustafsson. 

Också anhöriga kan använda bilderna till hjälp för diskussioner med en minnessjuk. 
 

"Detta är just vår vardagsrehabilitering."

När det visades bilder på kornbodarna i Borgå i grupphem Villa Albert, kom en man som bor där ihåg att han målade dem en gång i tiden. 

– Mitt yrke var målare, jag utbildade mig också till den branschen. Jag har målat 17 kornbodar. Det är tiotals år sedan, berättar Jorma Ropponen. 

Som målarfärg användes helt traditionell rödfärg. 

– Den kokades helt för hand, tillägger Ropponen. 

Han kände också genast igen Borgå domkyrka när han såg bilden. 

– Detta är just vår vardagsrehabilitering. Genom bilderna får vi grepp om dessa invånares krafter. Det är fantastiskt, tackar Gustafsson. 

Text: Eija Quinlan
Översättning: Mira Soukka

Tillsammans mot ensamhet – påverka genom församlingsvalet

Nästan var tionde finländare upplever sig vara ensam. Ensamhet är ett hot mot människors välbefinnande och hälsa. 

Att hjälpa människor och vara ett lyssnande öra är grundläggande i kyrkans verksamhet. 

Vad är viktigt för dig? Vad ska kyrkan och församlingarna göra för att ingen ska behöva känna sig ofrivilligt ensam?

Välkommen att ställa upp som kandidat i församlingsvalet, sådan som du är. Som förtroendevald är du med och bestämmer om ekonomi, fastigheter och anställningar.

Församlingsvalet hålls söndagen 20.11.2022. Sista dagen att ställa upp som kandidat är 15.9
 

 

Ta kontakt med sjukhusprästerna

Sjukhusprästerna är anträffbara må–to kl. 8–18 och fre kl. 8–16. Ring eller skicka e-post. 

Pia Ala-Soini

Brandbackens servicehus, Näse rehabiliteringscenter, Majbergets servicehem, Hemsjukhuset, Psykiatriska avdelningen 

tfn. 040 526 7485 
[email protected]

Maikki-Liisa Ruhala, ledande sjukhuspräst
HUS Borgå sjukhus, Johanna hemmet, Svalåkerns servicehem

puh. 0400 640 369 
[email protected] 
 

27.5.2022 11.33