Nyheter i församlingen

Här publiceras nyheter och ny verksamhet eller något som är aktuellt just nu.

Till nyhetslistan

Samtalshjälp för unga – Walk in talk-pilotprojekt startar i Borgå

Pilotprojektet Walk in talk startar i januari 2023 i Borgå. Projektet stöder ungas mentala hälsa genom att erbjuda lättillgängligt samtalsstöd.

DSC02958-2.jpg

På bilden från vänster: Anni Kuivala, Minna Tuominen, Mayvor Wärn-Rancken och Mats Fontell

– Walk in talk är professionellt samtalsstöd med ett lösningsfokuserat arbetssätt för 14–29-åringar. Det är ändå inte terapi, berättar Anni Kuivala, specialungdomsarbetsledare i Porvoon suomalainen seurakunta och koordinator för projektet.

– Samtalen är konfidentiella och avgiftsfria och ingen tidsbokning behövs. Den unga kan komma till träffen anonymt utan att berätta sitt namn eller sin bostadsort. 

– Verksamheten fokuserar på att stöda de ungas mentala välmående. Den är öppen för alla unga oberoende av bakgrund och åskådning, sammanfattar Kuivala. 

I pilotprojektet medverkar ett tjugotal frivilliga vuxna som jourhavande.

– Största delen av dem har tidigare arbetat med barn och unga, de medverkande är bland annat lärare och terapeuter. Det finns alltid jourhavande på plats som kan samtala på finska och svenska. Samtalen sker i separata små rum. 

– I projektet medverkar också prästen Minna Tuominen från Porvoon suomalainen seurakunta och ungdomsarbetsledaren Mats Fontell från Borgå svenska domkyrkoförsamling, berättar Kuivala.

Efter en två månaders försöksperiod görs det en utvärdering av pilotprojektet.

En av de frivilliga jourhavande, Mayvor Wärn-Rancken, tog initiativ till pilotprojekt i Borgå. Hon är generalsekreterare vid Ekumeniska Rådet i Finland och pastor i Finlands svenska metodistkyrka. 

– Tidigare fungerade jag som församlingspastor, senast i Grankulla metodistförsamling. Jag är också lösningsfokuserad korttidsterapeut och arbetshandledare, berättar Wärn-Rancken. 

Hon kom med för att hon upplever att de unga behöver hjälp. 

– Coronatiden och dagens osäkra världssituation är en utmanande tid, speciellt för de unga. Många unga upplever att framtiden är hopplös, det finns ångest och rädsla. Jag hade hört positiv feedback om Walk in talk-konceptet från andra orter. När jag hörde att de unga måste vänta till och med ett halvt år till mentalvårdstjänster i Borgå, ansåg jag att det finns orsak att göra något

– Jag tog kontakt med kyrkoherdarna i de lutherska församlingarna i Borgå och bad om ett möte. Tillsammans med prästen Minna Tuominen lyckades vi ordna det första mötet på hösten. Pontus Salmi och Mats Lindgård gav värdefull feedback för projektet. Det var så det började. Pilotprojektet är ekumeniskt, det vill säga här medverkar vuxna från olika kyrkosamfund.  

Tror du att detta pilotprojekt hjälper de unga?

– De upplevelser och erfarenheter som har kommit från andra orter, till exempel huvudstadsregionen och Tammerfors, har varit uppmuntrande. Jag tror att detta hjälper, säger Wärn-Rancken. 

Hur uppmanar du unga att komma med? 

– Walk in talk ger möjlighet att komma och prata om saker som man är bekymrad för. Jag önskar verkligen att de unga använder denna möjlighet. Det är fint att vi kan agera tillsammans och stöda de unga i frågor som de funderar på. 

FAKTA

Walk in talk webbsida

Träffarna hålls från och med mars tisdagar kl. 16-19 i församlingshemmet på Lundagatan 5. 

Mer information:

Mats Fontell
0400 803 894

Anni Kuivala
040 545 5697
 

Text: Eija Quinlan
Översättning: Mira Soukka

20.12.2022 14.45