Nyheter i församlingen

Här publiceras nyheter och ny verksamhet eller något som är aktuellt just nu.

Till nyhetslistan

Lilla kyrkan intäkt av väderskydd i sommar under takrenoveringen

Lilla kyrkans spåntak renoveras under våren och sommaren. Entreprenaden pågår 20.2 till 31.8. På kyrkbacken märks arbetena i april.

Lilla_5.jpg

Det är tre takfall på Lilla kyrkan som förnyas. Redan i februari har entreprenaden kört igång med att införskaffa stockar och börja tillverka takspån. 

Renoveringen märks för besökare på kyrkbacken främst eftersom kyrkan täcks in av ett väderskydd. Väderskyddet och byggställningarna sätts upp i april och tas ned i medlet av augusti. 

Kyrkan kan användas under renoveringen. Man kan gå in i kyrkan under byggställningarna. Men renoveringen påverkar till exempel utsikten genom fönstren från kyrkan samt utseendet på kyrkbacken under renoveringen. Arbetena har paus under veckosluten. 

Gemensamma kyrkofullmäktige har fattat beslut om att göra renoveringen, som uppskattas kosta 400 000 euro. Lilla kyrkans spåntak är i så dåligt skick att det inte längre är förnuftigt att reparera taket. En grundlig konditionsgranskning av taket har gjorts av H.P. Insinöörit Oy tillsammans med arkitekt Ulla Rahola. Man har konstaterat att spåntaket har så många skador att det lönar sig att förnya taket från tre takfall.

Vid reparationsplaneringen har arkitekt Robin Landsdorff från Museiverket medverkat.
 

Mer information:

Krista Eloneva
Krista Eloneva
Fastighets- och anskaffningsschef

1.3.2023 11.14