Nyheter i församlingen

Här publiceras nyheter och ny verksamhet eller något som är aktuellt just nu.

Till nyhetslistan

Skogskyrkan på Jukola budkavlen bjuder både deltagare och Borgåbor en möjlighet att stanna upp

Att delta i den tvåspråkiga nattvardsmässan ute i Ebboskogen är ett bra sätt att ta in den unika stämningen under sommarens megaevenemang, Jukola budkavlen i Borgå.

Orienterare redo i kyrklandskap.

Skogskyrkan har en lång tradition

Församlingarna i Borgå är med när Jukola budkavlen, världens största orienteringsbudkavle och Finlands största årliga idrottsevenemang arrangeras i Ebbo. Tillsammans med en mängd frivilliga arrangerar man skogskyrkan, som har en lång tradition under Jukola och är en viktig del av evenemanget. 

– Skogskyrkan och nattvardsmässan är en viktig tradition för många orienterare och andra som deltar i Jukola. Skogen och naturen är för många deras 'kyrka', och de upplever det som vackert och underbart att få samlas i Guds skapelse. Skogskyrkan och mässan spelar också en viktig roll före och efter tävlingen. Många har möjlighet att stilla sig, be om beskydd eller tacka. Eller bara ta det lugnt en stund i våra hängmattor, säger Henna Liljeström, ansvarig för skogskyrkan. 


Henna Liljeström ansvarar för skogskyrkan.

Teamet i skogskyrkan är också inkopplade i Jukolas krisberedskap och redo att hjälpa till vid eventuella kriser.

Kolsmart skogskyrka

Jukola budkavlen är ett kolsmart evenemang. Det här har man tagit hänsyn till i förberedelserna av skogskyrkan. 

– Vi har planerat skogskyrkan utgående från befintliga resurser och undviker att köpa nya saker om det inte är absolut nödvändigt. Vi lånar och använder begagnat, och vi prioriterar digitala alternativ, som att ha mässformuläret tillgängligt digitalt i första hand, säger Liljeström.

Biskopsduo predikar under den tvåspråkiga nattvardsmässan

Lördagen 17.6 klockan 21.00 hålls en tvåspråkig nattvardsmässa i skogskyrkan. Uppskattningsvis 5–600 personer deltar i mässan. Alla intresserade borgåbor är välkomna. 

– Skogsmiljön i sig är vacker och gripande. I skogskyrkan är vi verkligen omgivna av naturen och därför är temat för mässan skapelsen. En mängd frivilliga personer är med och förverkligar mässan och medverkar som nattvardsassistenter, sjunger i kör eller musicerar. Biskoparna Teemu Laajasalo från Helsingfors stift och Bo Göran-Åstrand från Borgå stift kommer att hålla en dialogpredikan. Nattvarden är också en viktig del av mässan. Det är fantastiskt att vi får fira en sådan gudstjänst här i Borgå, säger församlingspastor Maiju Halmela från Porvoon suomalainen seurakunta. 

Halmela leder mässan tillsammans med Andreas Lundgren från Borgå svenska domkyrkoförsamling. Kantorerna Jarkko Yli-Annala och Anne Hätönen medverkar också.

Fyra porträtt i collage.
Uppe i bilden, Andreas Lundgren och Maiju Halmela. I nedre raden Anne Hätönen och Jarkko Yli-Annala.

Alla är välkomna till nattvardsmässan: tävlande, volontärer och andra borgåbor eller förbipasserande, även om de annars inte deltar i Jukola. Halmela uppmanar särskilt borgåborna att delta.

– Att delta i mässan är ett bra sätt att uppleva stämningen och gemenskapen under Jukola. Det ger oss också en möjlighet att tillsammans stilla oss i skapelsens vackra omgivning, be och tacka, sjunga och glädjas. Du kan också komma och bara förundras över att se 'Wow, vi är så många!', säger Maiju Halmela.

Mässan strömmas

Ifall man inte kan delta på plats går det att ta del av nattvardsmässan från Jukola via en livestream. Sändningen produceras i samarbete med Itäväylä och hittas på webbplatsen domkyrkan.fi/skogskyrkan

För mer information om Skogskyrkan och nattvardsmässan, kontakta:

Henna Liljeström, ansvarig för Skogskyrkan 
E-post: henna.liljestrom@oktrian.fi
Telefon: 050-4939947

Maiju Halmela, församlingspastor (från 25.5 ->)
E-post: maiju.halmela@evl.fi
Telefon: 040 661 2704

Andreas Lundgren, församlingspastor (från 7.6 ->)
E-post: andreas.lundgren@evl.fi 
Telefon: 0400 744 613

Om Skogskyrkan: 

Skogskyrkan är en traditionell del av Jukola kavlen och erbjuder en möjlighet för deltagare och besökare att uppleva en fridfull stund mitt i naturen. Skogskyrkan finns i centrum av tävlingsområdet i Ebbo, i närheten av Ebbo daghem. Nattvardsmässan hålls lördagen 17.6 kl. 21.00 i skogskyrkan. 

Du kommer smidigast till tävlingsområdet med den arrangerade busstransporten från Borgå centrum. Bussen är gratis. Ebbovägen är avstängd för trafik under evenemanget. Mer info om transporter på Jukolas webbplats: jukola.com/2023

Teamet i skogskyrkan är även beredd att stödja i händelse av kriser under evenemanget.

23.5.2023 10.44