Nyheter i församlingen

Här publiceras nyheter och ny verksamhet eller något som är aktuellt just nu.

Till nyhetslistan

Underhållsarbeten på gravgården i höst

På avdelningarna L och M på Näsebackens begravningsplats rätar man ut gravbalkar och området iståndsätts under tiden 14.8.-30.10.2023

Höstigt på gravgården, kapell i bakgrunden.

Arbeten utförs på vardagar från måndag till fredag kl. 7–16. 

Vi ber att besökare på begravningsplatsen beaktar bygget och att arbetsmaskiner rör sig på området. Vi strävar efter att minimera bullerstörning som orsakas av arbetsmaskiner och byggnadsarbeten under begravningar och jordfästningar.

Vi beklagar olägenheter som eventuellt orsakas av iståndsättningsarbete för besökare på begravningsplatsen.

Se platsen för arbetna på den här kartan (öppnas som pdf-fil).

Mer information:

Markku Blom
Markku Blom
chef för begravningsväsendet
Näsebackavägen 5
06100 Borgå

17.8.2023 14.07