Nyheter i församlingen

Här publiceras nyheter och ny verksamhet eller något som är aktuellt just nu.

Till nyhetslistan

Gemensamma kyrkorådet: Samfälligheten fick godkänt i miljödiplomets mellanutredning

Gemensamma kyrkorådet samlades 31.8.2023. Hela protokollet kan läsas på vår webbplats då det är klart.

Sopor sätts i soptunna.

Samfälligheten fick godkänt i miljödiplomets mellanutredning

Samfälligheten fick godkänt i miljödiplomets mellanutvärdering, men fick också hemläxor.

Borgå kyrkliga samfällighet beviljades kyrkans miljödiplom i december 2020. Diplomet är i kraft en fem års period. I mitten av perioden görs en mellanutvärdering. Den har utförts som en enkätundersökning bland de anställda och ger enbart en riktgivande bild av läget. 

Samfälligheten fick godkänt i miljödiplomets mellanutvärdering, men fick också hemläxor att ta itu med. 

– Vi borde fokusera mer på miljökommunikationen, öka kunskapen om planen för miljöfostran, minska mängden blandavfall, förbättra sorteringen och uppdatera uppgifterna om våra fastigheter i kyrkans fastighetsregister Basis, berättar Mira Soukka, miljöansvarig i samfälligheten.

Arbetet med att förverkliga miljödiplomets kriterier fortsätter. Det finns planer på att låta församlingsbor aktivare komma med i miljöarbetet.

– Det har kommit en tydlig signal från de förtroendevalda att många vill vara delaktiga i miljöarbetet. Därför kommer vi att ordna en öppen workshop för alla intresserade onsdagen 1.11.2023, säger Soukka.

Sedan miljödiplomet beviljades i december 2020 har också miljöhandboken, dvs. kriterierna för att få miljödiplom uppdaterats. På de nya punkterna är det en bart möjligt att berätta nuläget.

Mer information:

Mira Soukka
[email protected]
040 711 2820

Borgnäsbor får ta del av familjerådgivningstjänster också under 2024

Avtalet mellan Borgånejdens familjerådgivningscentral och Pornaisten seurakunta har förnyats.

Gemensamma kyrkorådet beslöt 31.8 att godkänna en förnyelse av avtalet mellan Pornaisten seurakunta och Borgånejdens familjerådgivningscentral. Pornaisten seurakunta behandlar avtalet i medlet av september.

Då avtalet är godkänt av båda parterna kan invånare i Borgnäs kan ta del av familjerådgivningens tjänster också från år 2024. Man kan besöka familjerådgivaren själv, som par och rådgivning erbjuds också till grupper. Tjänsterna erbjuds på finska, svenska och engelska.

Mer information: 

Harri Virtanen
[email protected]
040 481 9989

31.8.2023 17.39