Nyheter i församlingen

Här publiceras nyheter och ny verksamhet eller något som är aktuellt just nu.

Till nyhetslistan

Ny onlinekurs ger par verktyg för att hantera konflikter

Borgånejdens familjerådgivningscentral medverkar i genomförande av den nätbaserade relationskursen PariTunnetta. Syftet med den avgiftsfria kursen är att utveckla den känslomässiga kontakten mellan partnerna.

Ett par leder en cykel, logon med texten Pari Tunnetta.

PariTunnetta är en avgiftsfri nätkurs till stöd för parrelationen. Kursen har utvecklats av Tammerfors familjerådgivningscentral. Syftet med den nätbaserade parrelationskursen PariTunnetta är att utveckla den känslomässiga kontakten mellan partnerna och ge redskap för konflikthantering.
 
Kursen lämpar sig bäst för par som vill öka förståelse om sig själva och sitt parförhållande samt förbättra kontakten och närheten sinsemellan. 

Kurs i en digital miljö ger möjlighet till att utveckla parrelationen självständigt

– Förutom att vi erbjuder avgiftsfri parterapi vill vi vara med i digitala miljöer. Kursen kan stöda pågående terapi mellan träffarna, men den kan också göras självständigt när det bara passar för paret, säger Harri Virtanen, chef för Borgånejdens familjerådgivningscentral. 
 
Man får den bästa nyttan av kursen när man vill utmana sina egna tankesätt och känslor och överväga sitt eget agerande. Nyckeln till en bättre relation är viljan att dela med sig och lyssna på varandras tankar och känslor.
 
PariTunnetta är en del av Kyrkans familjerådgivningens verksamhet och i den deltar aktivt följande familjerådgivningscentraler förutom Tammerfors: Södra Österbotten (Seinäjoki), Helsingfors, Hyvinge-Riihimäki, Träskända-Kervo-Tusby, Mellersta Österbotten (Karleby), Lahtis, St. Michel, Borgå, Raumo, Salo, Åbo, Vasa och Vanda.

PariTunnetta grundar sig på emotionellt fokuserad parterapi

Stommen för kursen består av nio avsnitt som baserar sig på emotionellt fokuserad parterapi som har utvecklats av Sue Johnson. Johnsons bok Håll om mig (Hold me tight, 2008) är en modern klassiker inom relationslitteraturen. 

Kursinnehållets texter och videon är i det här skedet på finska men svenskspråkigt kursmaterial är på kommande. 

  1. Rakkaus ja kiintymys
  2. Riidan kehä
  3. Arat paikat
  4. Riitelyn pysäyttäminen
  5. Menneisyyden merkitys
  6. Syvimmät huolet ja toiveet
  7. Anteeksi antaminen
  8. Läheisyys ja seksuaalisuus
  9. Rakkauden ylläpitäminen

Kyrkans familjerådgivning ger dig möjlighet att diskutera med utbildade experter om svårigheter i din parrelation eller familj eller knutpunkter i ditt eget liv. Tjänsten är avgiftsfri och familjerådgivningsnätverket är nationellt.

Delta i kursen:

Pari Tunnetta -parisuhdekurssi (svenskt material på kommande)

Mer information:

Harri Virtanen
Harri Virtanen
Chef för borgånejdens familjerådgivningscentral
Kyrkobrinken 2
06100 Borgå

25.9.2023 11.39