Nyheter i församlingen

Här publiceras nyheter och ny verksamhet eller något som är aktuellt just nu.

Till nyhetslistan

PHM Group vald till tjänsteleverantör för fastighetsskötsel och tekniskt underhåll

Gemensamma kyrkorådet i Borgå kyrkliga samfällighet sammanträdde 16.11.2023. Hela protokollet kan läsas på vår webbplats då det är färdigt.

Granithus i kvällsljus.

PHM Group vald till tjänsteleverantör för fastighetsskötsel och tekniskt underhåll

Gemensamma kyrkorådet valde vid sitt möte 16.11.2023 PHM Group till tjänsteleverantör för fastighetsskötsel och tekniskt underhåll för Borgå kyrkliga samfällighets fastigheter. Avtalet gäller två år med option för ytterligare två år.

Till uppgifterna hör beroende på fastighet skötsel av utomhusområden och jour, fastighetsskötsel och teknisk service.

Vid upphandlingen jämfördes olika leverantörers pris samt kvalitativa och funktionella kriterier. Målsättningen var att hitta en aktör som har förmåga att sköta helheten under hela avtalsperioden.

Det kom in tre anbud (PHM Group, L & T och Palmia) som alla uppfyllde minimikraven i anbudsförfrågan. I jämförelsen klarade sig PHM Group bäst och valdes således till ny tjänsteleverantör för fastighetsskötseln.

Mer information:

Krista Eloneva
040 488 9009

Ledigt jobb som teknisk fastighetsskötare att söka

Ett arbete som teknisk fastighetsskötare lediganslås inom fastighetsväsendet i Borgå kyrkliga samfällighet. Tjänsten kan sökas 17.11– 3.12.2023.

Den tekniska fastighetsskötaren har hand om teknisk skötsel och underhåll av samfällighetens fastigheter, medverkar i utvecklings- och förbättringsarbete samt handhar energiuppföljning och planering av regelbundet underhåll. Ytterligare ansvar inkluderar att fungera som vikarie för arbetsledaren inom fastighetsväsendet i vissa uppgifter, granska fakturor, samt utföra andra uppgifter som chefen tilldelar.

Kraven för tjänsten inkluderar en examen inom fastighetsbranschen, erfarenhet av liknande roller, kundbetjäningsförmåga samt innehavande av körkort. I arbetet behövs förståelse för fastighetsteknik och de system som används inom samfälligheten. Kunskaper i datateknik är också nödvändiga.

Grundlönen bestäms enligt kravgrupp 403 i kyrkans tjänst- och arbetskollektivavtal (2450 € per månad) och dessutom kan ett erfarenhets- och prestationstillägg betalas på basen av erfarenhet och personlig prestation.

Den valda kandidaten förväntas tillträda tjänsten den 1 januari 2024, eller enligt överenskommelse.

Mer information:

Krista Eloneva
Fastighets- och anskaffningschef
040 488 9009

Paula Raitis
Personalchef
040 6844 088

16.11.2023 17.04