Nyheter i församlingen

Här publiceras nyheter och ny verksamhet eller något som är aktuellt just nu.

Till nyhetslistan

Gemensamma kyrkofullmäktiges föredragningslista 30.11 - OBS, mötet direkströmmas

Gemensamma kyrkofullmäktige vid Borgå kyrkliga samfällighet sammanträder torsdagen 30.11 kl. 18.00.

Kyrklandskap med text Yhteinen kirkkovaltuusto  30.11.2023 Gemensamma kyrkofullmäktige  Livestream.

Under mötet behandlas bland annat budgeten för år 2024 samt verksamhet- och ekonomiplanen för åren 2024–2026.

Mötets föredragningslista hittar du via länken nedan:

Dynasty tietopalvelu : Porvoon seurakuntayhtymä (oncloudos.com)

Eventuella frågor besvaras huvudsakligen av beredaren av ärendet.  Mötets protokoll publiceras på vår webbplats när det är färdigt.

Mötet direktströmmas

Gemensamma kyrkofullmäktiges möte 30.11 direktströmmas. Följ med strömningen på YouTube eller via webbplatsen domkyrkan.fi

Gemensamma kyrkofullmäktiges möten är offentliga. Medier och andra intresserade kan följa med mötet på plats på Lundagatan eller via direktströmningen.

Mötet hålls i festsalen i församlingshemmet på Lundagatan 5.

23.11.2023 10.30