Nyheter i församlingen

Här publiceras nyheter och ny verksamhet eller något som är aktuellt just nu.

Till nyhetslistan

Lilla kyrkan ur bruk tills vidare

Lilla kyrkan fick en vattenskada i slutet av november. Arbetena för att återställa kyrkan tar längre än förväntat.

Röd träkyrka.

Lilla kyrkan är fortsättningsvis ur bruk efter vattenskadan den 27.11.2023. För tillfället torkas de blöta ytorna upp. Vattenmassorna spred sig längre ut i kyrksalen än vad som tidigare uppskattats. 

– I praktiken har vi varit tvungna att öppna upp hela kyrksalens golv och ta bort isoleringens. I sakristian är allt nedmonterat förutom timmerkonstruktionerna, säger fastighetschef Krista Eloneva.

Rivningsarbetet övervakas av H.P. Insinöörit Oy Pekka Tukiainen samt av museiverket, med Robin Landsdorff som ansvarig arkitekt. Försäkringen kommer att täcka största delen av rivningskostnaderna. 

Större ändringsarbeten i Lilla kyrkan övervägs

I dagsläget finns det inte en exakt tidsplan för återuppbyggnaden. Det här beror också på att både beslutsfattare och tjänstemän yrkat på att det är skäl att utreda om man kunde snabba på processen att inleda de förändringsarbeten som redan beslutits om gällande Lilla kyrkan.

Gemensamma kyrkofullmäktige beslöt 10.12.2020 i samband med beslutet om verksamhetsplanen och budgeten ett mål för utveckling av området kring domkyrkan. ”Samtidigt är det bra att utveckla möjligheterna för mångsidig användning av lilla kyrkan”

– De här diskussionerna har inletts men inga beslut har ännu fattats. Men ifall det görs större ändringsarbeten i Lilla kyrkan för att göra utrymmet mer mångfunktionellt så blir avbrottet i användningen givetvis längre, säger Eloneva.

Snart är huvudbyggnaden på Näsebacken klar – då kan man det nya utrymmet där användas

De bokningar som funnits i Lilla kyrkan har flyttats till andra lokaler. Under våren kommer också grundrenoveringen av huvudbyggnaden på Näsebackens begravningsplats att bli färdig. I huvudbyggnaden finns ett nytt mångfunktionellt utrymme som kan användas för olika slags sammankomster.

Mer information:

Krista Eloneva
Krista Eloneva
Fastighets- och anskaffningsschef

8.2.2024 14.42