Nyheter i församlingen

Här publiceras nyheter och ny verksamhet eller något som är aktuellt just nu.

Till nyhetslistan

289D5123.JPG

Domkyrkoförsamlingen vidtar åtgärder för att agera på ett ansvarsfullt sätt.

12.3.2020 15.45

UPPDATERING 18.3.2020

Reducerad verksamhet i Domkyrkoförsamlingen 16.3 – 31.5.2020


1. Gudstjänsten i Domkyrkan hålls kl. 12 (obs tiden) bakom stängda dörrar, endast 
medverkande deltar. Gudstjänsten strömmas, både bild och ljud, och kan också tittas på senare. Länken via webben och församlingens Facebook-sida.

2. Domkyrkan är inte öppen efter gudstjänsten, men vi håller Mariagården, 
där det är lättare att ordna med arrangemang för högst 10 personer, 
öppet två timmar på söndag eftermiddag, 

3. Dop, vigslar och jordfästningar sköts, men endast sammanlagt 10 personer, 
medverkande inkluderade, får närvara.

4. Biskoparna förordar att jordfästningar hålls vid graven, 
    men detta är inte ett absolut direktiv.


Församlingens övriga anställda är anträffbara för förfrågningar, samtal och själavård. 

Kontakta vid behov:
Kyrkoherde Mats Lindgård tfn 040 594 6038
Informationssekreterare Gunvor Haddas tfn 040 142 6868
Ledande ungdomsarbetsledare Gun Geisor tfn 050 411 1210
Ledande kantor Reidar Tollander tfn 040 563 2091
Församlingssekreterare Vivan Antman tfn 040 526 7481

 

Vi kommer att informera om eventuella ändringar i verksamhetsutbudet.

 

Mats Lindgård

kyrkoherde