Nyheter i församlingen

Här publiceras nyheter och ny verksamhet eller något som är aktuellt just nu.

Till nyhetslistan

En vit ros på kistan.

Kyrkoherdarna vädjar att begravningar ordnas utan dröjsmål

8.4.2020 11.31

Även om undantagssituationen orsakar begränsningar, är det nu också mitt i sorgen speciellt viktigt att ordna begravningen utan dröjsmål bl.a. för att säkra att begravningskapaciteten räcker till. Byrån för gravärenden och pastorskanslierna betjänar i begravnings- och bokningsärenden per telefon eller e-post:

Byrån för gravärenden: hautauspalvelut.porvoo@evl.fi
tfn (019) 6611 203, (019) 6611 257

Borgå svenska domkyrkoförsamling, pastorskansliet: borga.domkyrkoforsamling@evl.fi
tfn (019) 661 1224, (019) 661 1223

Porvoon suomalainen seurakunta, kirkkoherranvirasto: kirkkoherranvirasto.porvoo@evl.fi
tfn (019) 6611 213 ,  (019) 6611 215

Mats Lindgård, kyrkoherde
Borgå svenska domkyrkoförsamling

Pontus Salmi, kirkkoherra
Porvoon suomalainen seurakunta