Nyheter i församlingen

Här publiceras nyheter och ny verksamhet eller något som är aktuellt just nu.

Till nyhetslistan

auditering miljödiplomet Irene Erkko Tomas RAy Rebecca Haaranen Markku Blom.png

Miljöprogram i församlingarna och samfälligheten

24.8.2020 10.31 På bilden från vänster Irene Erkko, Tomas Ray, ansvarig för miljöfrågor i Borgå stift samt Rebecca Haaranen och Markku Blom från Borgå kyrkliga samfällighet.

- Ni har ett mycket välgjort miljöprogram, konstaterar Irene Erkko om församlingarnas och samfällighetens färska miljöprogram. Irene är utvärderare för kyrkans miljödiplom och besökte oss tidigare i veckan.

Med hjälp av miljöprogrammet försöker vi minska vår miljöbelastning och bli bättre på att ta hand om miljön. Vi hoppas också få kyrkans miljödiplom, ett miljöcertifkat som beviljas av Kyrkostyrelsen.

 

På bilden från vänster Irene Erkko,  Tomas Ray, ansvarig för miljöfrågor i Borgå stift samt Rebecca Haaranen och Markku Blom från Borgå kyrkliga samfällighet.

#kolneutralkyrka