Nyheter i församlingen

Här publiceras nyheter och ny verksamhet eller något som är aktuellt just nu.

Till nyhetslistan

Vy över gamla stan i Borgå, domkyrkan i fonden, höst.

Kyrkornas sittplatser delas in i sektioner för att vid behov underlätta smittspårningsarbete

26.10.2020 11.58

  • Nyheten är uppdaterad 26.10 med maximalt antal besökare i domkyrkan

Församlingarna i Borgå följer Borgå stads rekommendationer och delar in sittplatserna i Borgå domkyrka och Lilla kyrkan i markerade sektioner. Det här görs för att underlätta smittspårning ifall ett coronafall skulle upptäckas. 

Besökare i kyrkorna behöver lägga på minnet i vilken sektion man suttit vid. Sektionerna markeras tydligt för besökaren.


Genom att dela in lokalerna i sektioner tar församlingarna i beaktande de rekommendationer som Borgå stad har gett. 


Borgå stads rekommendation är för närvarande att högst 50 personer samlas vid publikevenemang. Ifall lokalen är så stor att tillräckliga säkerhetsavstånd kan hållas, kan även fler personer samlas tryggt. I så fall är det bra att dela in utrymmet i markerade sektioner. 

Högsta tillåtna mängd besökare i domkyrkan är för närvarande 150 personer.

Kyrkan i Borgå vill erbjuda trygga mötesplatser och vara en plats för gemenskap också under pandemin.