Nyheter i församlingen

Här publiceras nyheter och ny verksamhet eller något som är aktuellt just nu.

Till nyhetslistan

sorgeflaggning.jpg Flagga på halvstång.

Sorgeflaggning på långfredag till minne av de avlidna i coronapandemin

1.4.2021 14.26

Borgå kyrkliga samfällighet deltar i sorgeflaggningen som ordnas till minne av offer i coronapandemin på långfredagen. Flaggningen ordnas vid finska och svenska församlingshemmet samt vid Mariagården. 

Nästan på dagen för ett år sedan avled den första personen i Finland till följd av coronaviruset. Under året har över 800 finländare dött i corona. Antalet människor som lidit orimligt mycket är mångdubbelt så stor. 

På grund av restriktionerna har många människor varit tvungna att lämna sina kära ensamma med sin sjukdom och för att dö. De nödvändiga skyddsåtgärderna har gjort att man inte har kunnat sörja eller ta farväl. Skyddsåtgärderna har gjort att många unika sorgens stunder har blivit små. Man har inte haft vanliga möjligheter att ta farväl av sina nära och kära eller fira begravning. Det har inte funnits rum för att sörja tillsammans. 

Biskop Teemu Laajasalo föreslår sorgeflaggning på långfredagen i hela landet på grund av coronapandemin

─ Många har kontaktat mig om sorg som inte det utrymme som sorgen krävt. Människans sorg mångdubblas när man måste möta den utan stöd från andra, säger biskop Laajasalo. Också många yrkesmän har haft det jobbigt. 

─ Läkare, sjukskötare och präster har varit tvungna att fatta svåra beslut när de har begränsat de anhörigas möjligheter att vara till stöd för de sjuka och döende eller delta i begravningar, konstaterar Laajasalo. 

Restriktionsåtgärderna har varit livsviktiga för hälsan. Under coronapandemin har finländarna inte haft möjligheter till sorg, eller en plats för sorgen. När döden närmat sig har man varit tvungen att fundera på vem man får krama och vems tårar man kan torka. När man planerar begravningar måste man välja mellan nära och kära eller kistbärare. 

Biskop Teemu Laajasalo kallar alla människor och samfund att delta i sorgeflaggning på långfredagen den 2 april 2021. 

Församlingarna strömmar mässor och andakter

Församlingarna i Borgå ordnar en mängd olika gudstjänster och andra tillfällen under påsken, varav det mesta strömmas eller hittas via sociala medier. Borgå svenska domkyrkoförsamlings påskprogram hittar du via den här länken samt på församlingens facebooksida.

Porvoon suomalainen seurakuntas program hittar du via webbsidan porvoonseurakunta.fi och på Facebookbsidan Porvoon suomalainen seurakunta. 

På långfredagen 2.4.2021 kl. 15 ordnas Andakt vid Kristus dödsstund i Helsingfors domkyrka. Under bönestunden minns man också dem som dött i corona och som lidit på grund av sjukdomen. Bönestunden kan följas på nätet på adressen www.youtube.com/helsingintuomiokirkkoseurakunta.