Nyheter i församlingen

Här publiceras nyheter och ny verksamhet eller något som är aktuellt just nu.

Till nyhetslistan

Folkmassa i gamla stan, via crucis.

Sökes: Producent på deltid

22.4.2021 16.18

Via Crucis Porvoossa  Tuki ry/ Stödföreningen för Via Crucis i Borgå rf söker en producent på deltid. 

VIA CRUCIS-påsktraditionen lever stark i Borgå. Den femte tvåspråkiga stadsvandringen ordnas långfredagen 2022.  Målsättningen är en konstnärligt högklassig, för alla tillgänglig föreställning i Gamla stan i Borgå och en berörande upplevelse för de medverkande såväl som den talrika publiken. I evenemanget medverkar ca 200 personer, professionella inom teater och musik samt frivilliga i många olika uppgifter. 

Producenten verkar i nära samarbete med regissören och rapporterar till stödföreningens styrelse. Uppgifterna är mångfacetterade, från praktiska arrangemang och kontakter med samarbetspartners till information och medelanskaffning. Arbetet inleds i början av hösten, och dess tyngdpunkt är i februari-april 2022.

Av producenten väntar vi oss initiativkraft, organisationsförmåga och sociala färdigheter samt goda färdigheter i finska och svenska. Ansökan med CV bör skickas senast 12.5.2021 per e-post till mikael.helenelund@gmail.com. Löneanspråk är bra att nämna.

Mer information ger stödföreningens ordförande Mikael Helenelund 040-5849952.