Nyheter i församlingen

Här publiceras nyheter och ny verksamhet eller något som är aktuellt just nu.

Till nyhetslistan

På elcykel mot framtiden!

I Gamla testamentet berättas hur Gud satte människan till världen för att bruka och vårda skapelsen. Då dystra klimatrapporter och mörka framtidsprognoser dominerar nyhetsflödet kan det vara svårt att hitta kraft att göra skillnad. Men med gemensamma mål kan vi alla hitta styrkan att tillsammans vårda skapelsen.

Somrig dag, två personer på en cykel med framlåda, Borgå domkyrka i bakgrunden.

Den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har som mål att vara kolneutral 2030. Miljömålet genomsyrar Borgå kyrkliga samfällighets, Porvoon suomalainen seurakuntas och Borgå svenska domkyrkoförsamlings all verksamhet, och vi har gjort en mängd åtgärder för att kunna nå målet om nio år. Här är några av dem: 

  • Vi följer upp. Hur mycket avfall produceras, hur mycket papper printas, hur mycket värme, el och vatten förbrukas? Genom att följa upp kan vi bli bättre på att spara där det slösas med resurser.  
  • Vi avstår. Lokaler som inte används aktivt säljs eller hyrs ut. Engångsprodukter undviks.  
  • Vi väljer miljömärkt på kontoren. Kopieringspapper, block, handtvål, WC-papper. 
  • Vi sparar. Vi är sparsamma med energin och släcker lampor och stänger datorer då vi lämnar kontoren. På gravgården används vatten från Borgå å för bevattning istället för rent vatten.  
  • Vi sorterar. På gravgården uppmuntrar vi till noggrann sortering och återvinning av gravljus och blomsterarrangemang, som ofta innehåller både plast och metall. På kontoren har möjligheterna till sortering gjorts extra lättillgängliga för personalen med målet att minska mängden blandavfall.  
  • Vi cyklar. Vi uppmuntrar både anställda och medlemmar till en hållbar livsstil, till exempel att cykla. På cykeln på bilden ser du Juha-Jaakko Virolainen, diakon med ansvar för samhälls- och förortsarbete i Porvoon suomalainen seurakunta och Mira Soukka, som jobbar med miljöfrågor inom Borgå kyrkliga samfällighet.  
  • Vi lär oss mer. För att kunna göra en förändring gäller det att vara öppen för att lära sig mer. Vi erbjuder verksamhet där naturen och miljön är i fokus, bland annat pilgrimsvandringar, retreater och gudstjänster med miljötema. Miljöfostran är en naturlig del i barn- och ungdomsverksamheten. 

Har du egna miljömål eller -strategier i vardagen? Tipsa och berätta gärna!

8.10.2021 13.31