Nyheter i församlingen

Här publiceras nyheter och ny verksamhet eller något som är aktuellt just nu.

Till nyhetslistan

Ljus på minnesplatsen, stenar, natur, tallar.

Utvidgning och iståndsättning av åminnelseplatsen

11.10.2021 13.43

Lions Club Porvoo mlk – Borgå lk utvidgar och iståndsätter åminnelseplatsen i samarbete med Borgå kyrkliga samfällighet under oktober.  

Innan arbetet påbörjas avlägsnas alla föremål från åminnelseplatsen (ljus, ljuslyktor, blomhälsningar m.m.) 
De kan hämtas i närheten av åminnelseplatsen. 
 
I fortsättningen önskar vi att man kommer till åminnelseplatsen med ljus- och blomhälsningar av ”engångskaraktär”. 
Åminnelseplatsen städas regelbundet i samband med skötsel av begravningsplatsen. 
 
Vi beklagar de olägenheter som orsakas av arbetet.  


Borgå kyrkliga samfällighet – Begravningsväsendet 
 

Mer information:

Markku Blom
0400 494 694