Nyheter i församlingen

Här publiceras nyheter och ny verksamhet eller något som är aktuellt just nu.

Till nyhetslistan

Konkurrensutsättning av företagshälsovårdstjänster

20.12.2021 09.00

Vi ber om offerter till Borgå kyrkliga samfällighet / Porvoon seurakuntayhtymä gällande företagshälsovårdstjänster för personalen för åren 2022 – 2024.

Vi ber om offerter till Borgå kyrkliga samfällighet / Porvoon seurakuntayhtymä gällande företagshälsovårdstjänster för personalen för åren 2022 – 2024 + eventuella optionsår (1+1) med händelsebaserad prissättning. Skriftliga offerter enligt villkoren i offertförfrågan lämnas i offertportalen HILMA  senast den 20.1.2022 kl. 12.00. Försenade offerter beaktas inte.

Företagshälsovårdstjänsterna anskaffas genom offerttävlan som baserar sig på i kraft varande lagstiftning för offentlig upphandling (lag om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Anskaffningen sker genom öppet förfarande.

Offertgivaren ber upphandlingsenheten om lösenord och adress till offertförfrågans material via e-postadressen jeanette.saarinen@evl.fi och karl-johan.wickstrom@evl.fi . Lösenord och adress sändes via e-post inom 24h från förfrågan eller följande vardag. 
 

Kontakt:

Jeanette Saarinen
jeanette.saarinen@evl.fi

Karl-Johan Wickström
karl-johan.wickstrom@evl.fi