logo

VERKSAMHET

FÄRDTJÄNST

Färdtjänsten är församlingens kyrkskjuts till högmässan i domkyrkan. Den kan anlitas av funktionshindrade och åldringar.

Gör så här: Beställ själv en taxi. Diakoniarbetaren ger taxikortet åt chauffören och ordnar också hemfärden. Diakoniarbetaren är på plats kl 11.30.
Höstens datum är 7.10, 3.11 och 2.12.
Pellinge kapell har färdtjänst en gång i månaden.

till början