logo

VERKSAMHET

FÄRDTJÄNST

Färdtjänsten är församlingens kyrkskjuts till högmässan i domkyrkan. Den kan anlitas av funktionshindrade och åldringar.

Gör så här: Beställ själv en taxi. Diakoniarbetaren ger taxikortet åt chauffören och ordnar också hemfärden. Diakoniarbetaren är på plats kl 11.30.

Pellinge kapell har färdtjänst en gång i månaden.

till början