logo

VERKSAMHET

FÄRDTJÄNST

Färdtjänsten är församlingens kyrkskjuts till högmässan i domkyrkan. Den kan anlitas av funktionshindrade och åldringar söndagarna: 8.9, 29.9, 6.10, 2.11 och 1.12

Gör så här: Beställ själv en taxi. Diakoniarbetaren ger taxikortet åt chauffören och ordnar också hemfärden. Diakoniarbetaren är på plats kl 11.30.

Pellinge kapell har färdtjänst en gång i månaden.

till början