logo

VERKSAMHET

HÖGMÄSSA, GUDSTJÄNSTER och FÄRDTJÄNST

Högmässa firas i domkyrkan kl. 12.15

Varje söndag och kyrklig helgdag firar vi högmässa eller gudstjänst i domkyrkan. Alla söndagar och de flesta helgdagar ingår nattvard. Då kallas tillfället högmässa.
Här hittas information om inkommande söndags högmässa i domkyrkan

Tillfällen utan nattvard kallas gudstjänst. Långfredagen och juldagen (julottan) är de enda helgdagar under året då nattvard inte firas.  Vi strävar till att utforma vår högmässa på ett sådant sätt att den beaktar nutida behov och önskemål samtidigt som den förverkligas i linje med kyrkans många hundra år gamla tradition.

Vi vill också att våra gudstjänster ska vara musikaliskt rika. Högmässorna planeras av olika gudstjänstgrupper bestående av frivilliga församlingsmedlemmar som också deltar i några gudstjänster per år. Den som önskar vara delaktig i en gudstjänstgrupp kan kontakta församlingens präster.
I högmässan finns rum för alla; från barn till vuxen.

FÄRDTJÄNST till högmässan ordnas i regel en gång per månad.  Taxi skjutsen är till för dig som av en orsak eller annan har svårt att komma till kyrkan. Du beställer själv en taxi och en diakoniarbetare tar emot dig vid kyrkan och sköter om betalningen.
Färdtjänst följande söndagar: 8.9, 29.9, 6.10, 2.11 och 1.12

GUDSTJÄNST FIRAS I BORGÅBYGDENS KAPELL OCH KYRKOR
SVARTBÄCK-SPJUTSUNDS SKÄRGÅRDSKYRKA
Första söndagen i månaden: 1.9, 6.10, 3.11 kl. 10
S:T OLOFS KAPELL, Pellinge
Andra söndagen i månaden: 8.9, 13.10, 10.11  kl. 10
EMSALÖ KAPELL
Tredje söndagen i månaden: 15.9, 20.10, 17.11 kl. 10
KULLO BYKYRKA
sista söndagen i månaden: 27.10, 24.11 kl. 10
VECKOMÄSSA I TAIZÉSTIL
i  kapellet på Lundagatan 5
onsdagar 4.9, 2.10, 6.11 och 4.12 kl. 13

Babykyrka firas lördag 16.11 kl. 16 i Mariagården, Slingervägen 1, Gammelbacka. Babyn är välkommen med föräldrar, syskon, faddrar samt far- och morföräldrar. Dagklubben Duvorna sjunger. Ta gärna med en skallra. Babykyrkan tar ca 30 minuter Efteråt bjuder vi på grönsakspurésoppa och semlor.

Knattekyrka firas lördag 26.10 kl. 16 i kapellet på Lundagatan 5, våning 4, finska församlingshemmet. Dagklubben Fiskarna sjunger. Vi sjunger, rör på oss, ber och hör på en bibelberättelse.  Knattekyrkan räcker ca 30 min och hela familjen är välkommen med!

Kvällsmässa firas i Lilla kyrkan 15.9, 13.10 och 17.11 kl. 18 och innehåller mycket sång och musik, bön och nattvard. Känn dig fri att komma som du är, ung eller gammal! Mässan räcker ungefär en timme och avslutas med te och fri samvaro. För musiken står bandet Evening Mess. I kvällsmässan finns också möjlighet till personlig förbön.

SÖNDAGSSKOLA – NYHET!
Nytt för i höst är vår söndagsskola som ordnas för barnen i samband med KVÄLLSMÄSSAN i Lilla kyrkan, söndagarna 15.9, 13.10 och 17.11. Barnen är med i början av mässan och sedan går de till söndagsskolan i sakristian tillsammans med barnledaren Brenda. Söndagsskolan innehåller bibelberättelse, sång, bön och pyssel. Ingen förhandsanmälan. Välkommen när du vill!.
Babykyrka

 

till början