logo

VERKSAMHET

HÖGMÄSSA, GUDSTJÄNSTER och FÄRDTJÄNST

Högmässa firas i domkyrkan kl. 12.15

Varje söndag och kyrklig helgdag firar vi högmässa eller gudstjänst i domkyrkan. Alla söndagar och de flesta helgdagar ingår nattvard. Då kallas tillfället högmässa.
Här hittas information om inkommande söndags högmässa i domkyrkan

Tillfällen utan nattvard kallas gudstjänst. Långfredagen och juldagen (julottan) är de enda helgdagar under året då nattvard inte firas.  Vi strävar till att utforma vår högmässa på ett sådant sätt att den beaktar nutida behov och önskemål samtidigt som den förverkligas i linje med kyrkans många hundra år gamla tradition.

Vi vill också att våra gudstjänster ska vara musikaliskt rika. Högmässorna planeras av olika gudstjänstgrupper bestående av frivilliga församlingsmedlemmar som också deltar i några gudstjänster per år. Den som önskar vara delaktig i en gudstjänstgrupp kan kontakta församlingens präster.
I högmässan finns rum för alla; från barn till vuxen.

FÄRDTJÄNST till högmässan ordnas i regel en gång per månad.  Taxi skjutsen är till för dig som av en orsak eller annan har svårt att komma till kyrkan. Du beställer själv en taxi och en diakoniarbetare tar emot dig vid kyrkan och sköter om betalningen.
Under våren 2019 är det färdtjänst följande söndagar: 3.2, 3.3, 21.4, 19.5

GUDSTJÄNST FIRAS I BORGÅBYGDENS KAPELL OCH KYRKOR
Datum under våren 2019:
SVARTBÄCK-SPJUTSUNDS SKÄRGÅRDSKYRKA
sö 3.3, 7.4, sö 5.5 kl. 10
S:T OLOFS KAPELL, Pellinge
sö 10.2 10.3, 14.4, 12.5 kl. 10
EMSALÖ KAPELL
sö 17.3, 22.4, 19.5 kl. 10
KULLO BYKYRKA
sö 27.1, 24.2, 31.3, 28.4, 26.5 kl. 10
VECKOMÄSSA I TAIZÉSTIL
i  kapellet på Lundagatan 5
on 6.2, 6.3, 3.4, 8.5 kl. 13
MARIAGÅRDEN
BABYKYRKA:
Lö 9.2kl. 16; Ti 26.3 kl. 10.15
LILLA KYRKAN
Lö kl. 16 Knattekyrka
  6.4
Sö kl. 18 Kvällsmässa
20.1,  17.3, 28.4, 19.5
OBS! Kvällsmässan 17.2 är kl. 17

Kvällsmässa
Kvällsmässa firas i Lilla kyrkan en söndag i månaden kl. 18.
kvällsmässan innehåller mycket sång och musik, bön och nattvard. Känn dig fri att komma som du är, ung eller gammal! Mässan räcker ungefär en timme och avslutas med te och fri samvaro. För musiken står bandet Evening Mess. I kvällsmässan finns också möjlighet till personlig förbön.

Knattekyrka
Knattekyrka firas i Lilla kyrkan lördag 2.3 och 6.4 kl. 16. Vi sjunger, rör på oss, ber och får höra om något ur Bibeln. Kollekt uppbärs i form av en leksak. Hela familjen är välkommen med! Knattekyrkan räcker ca 30 min.
Babykyrka

Babykyrka
De barn som döpts under det senaste året inbjuds till Mariagården, Slingervägen 1, Gammelbacka för att fira en gemensam gudstjänst. Någon av barnets föräldrar eller faddrar tänder ett ljus. Barnen välsignas vid altaret. Vi sjunger rörelsesånger, barnpsalmer och får lyssna till en kort predikan.
Följande Babykyrka hålls tisdag 26.3. kl. 10.15. Efteråt serveras kaffe och smörgås.

Svartbäck-Spjutsunds skärgårdskyrka ordnas första söndagen i månaden kl. 10, sommarmånaderna kl. 18.

Sankt Olofs kapell,
Pellinge Andra söndagen i månaden kl. 10.

Emsalö kapell
Tredje söndagen i månaden kl. 10.
Paus under årets kallaste period.

Kullo bykyrka Sista söndagen i månaden kl. 10.

Kapellet i Finska församlingshemmet, Lundag. 5, IV vån
Veckomässa firas i taizéstil första onsdagen i månaden kl. 13.00.
Paus under sommaren.

till början