logo

VERKSAMHET

SÖNDAGENS HÖGMÄSSA I DOMKYRKAN

 

 Påsken firas i Borgå domkyrka

Påsken är kristenhetens största högtid. Från gemenskapen under den sista måltiden till döden på korset och vidare till den gränslösa glädjen över den tomma graven och uppståndelsens glädje. Alla dessa stämningar kan du uppleva i Domkyrkan under den förestående helgen.

På skärtorsdag firar domkyrkoförsamlingen mässa kl.18.00. Skärtorsdagens tema är Den heliga nattvarden. Vi minns Jesu sista måltid med sina lärjungar. Under den måltiden instiftade Jesus nattvarden. Bibeltexterna för skärtorsdagen öppnar olika infallsvinklar mot innehållet i altarets sakrament: det nya förbundets måltid, minnet av Jesu offerdöd, syndernas förlåtelse, tacksägelsen och glädjen, väntan på den himmelska glädjefesten och den gemenskap som det brutna brödet skapar.

I skärtorsdagens mässa medverkar Gaudeamuskören som leds av Mikael Helenelund. Reidar Tollander är kantor och Hanna Eisentraut-Söderström liturg. Av prästerna medverkar dessutom Rebecka Stråhlman, Jonas Gehlin och Mats Lindgård. Kyrkvärdar är Marianne Kulp och Anita Virtanen. Kollekten tillfaller Kyrkans utlandshjälp för att avlägsna fattigdom och brister i grundtryggheten i utvecklingsländer.

På långfredagen kl. 12.15 får vi genom aktläsning följa Jesus på hans väg mot korset. Unga i församlingen medverkar i dramatiseringen. Gudstjänstkören stöder psalm-sången eftersom orgeln inte används på långfredag. Cellisten Tommi Wesslund medverkar likaså. Tua och Börje Henriksson är kyrkvärdar, Reidar Tollander är kantor, Gun Geisor är ungdomsarbetsledare och Marina Smeds är liturg.

På långfredag kväll kl. 20 framförs passionsspelet Via Crucis. I år börjar pjäsen på en ny plats. De första scenerna spelas på sluttningen nedanför Näsebacken. Åskådarna samlas vid åstranden i den s.k. Kanonparken. Därifrån fortsätter vandringen på traditionellt vis till Gamla Rådhustorget för att nå sin kulmen vid Domkyrkan.

På påskdagen kl. 12.15 får vi samlas till den största festhögtiden under kyrkoåret. Graven är tom, Kristus är uppstånden! I festmässan medverkar barnkören Diskanten, Domkyrkokören, blåsargruppen Cornicines Borgoenses och kantorerna Mikael Helenelund, Reidar Tollander och Eric-Olof Söderström. Mats Lindgård är liturg och Jonas Gehlin predikar. Festmässan är planerad av Denice Sjöströms gudstjänstgrupp som medverkar i olika uppgifter, och Nina Fontell är barnansvarig. Kollekten insamlas till förmån för domkyrkoförsamlingens avtalsmissionärer via Finska Missionssällskapet. Färdtjänst.

Annandag påsk kl. 12.15 hålls högmässa med dagskriftskolans konfirmation. Claus Ståhlberg är konfirmator. Dessutom medverkar Rebecka Stråhlman. Eric-Olof Söderström är kantor. Hjälpledare medverkar i olika uppgifter. Kollekten tillfaller Kyrkans Ungdom, för sång och musikverksamhet.

Länk tillbaka till sidan Lyssna på högmässan

till början