logo

VERKSAMHET

SÖNDAGENS HÖGMÄSSA I DOMKYRKAN

Högmässa i domkyrkan söndag 18.8 kl. 12.15

På söndagen den 18 augusti kl 12.15 firas högmässa i Borgå domkyrka. Det är Tionde söndagen efter pingst och temat är ”Trofast förvaltning av Guds gåvor”. Vi påminns om vikten av att vi trofast och ansvarsfullt förvaltar de gåvor som Gud som ger oss. Liturg är Jonas Gehlin, Claus Ståhlberg predikar och Eric-Olof Söderström är kantor. Kyrkvärdar är Marianne Kulp och Ann-Lis Öhman. Kollekten tillfaller Finska Bibelsällskapet rf, bibelarbetet i Kina. Vi sjunger psalmerna 296, 826:1,4; 921; 249; 221 och 295.

 

Länk tillbaka till sidan Lyssna på högmässan

till början