logo

VERKSAMHET

SÖNDAGENS HÖGMÄSSA I DOMKYRKAN


Högmässa i domkyrkan under midsommarhelgen

Under midsommarveckoslutet firar vi två somriga högmässor i domkyrkan. 

På lördag kl.12.15 firar vi Midsommardagen, som är Johannes Döparens dag. Vi tackar Gud för hans vackra skapelse. Vi tänker också på vad det innebär att bli kallad av Gud, så som Johannes Döparen blev.
Psalmerna och sångerna som vi sjunger är 535:1-4, 925, 945, 883 och 539:1-3.
Kollekten tillfaller Laestadianernas Fridsföreningars förbund.

På söndag kl.12.15 handlar Bibeltexterna om rikedom. Det handlar om det alltid så aktuella temat: Vad är viktigast i livet? Pengar, rikedom och makt eller att leva tillsammans med Gud?Söndagens kollekt tillfaller Luthersk Inremission.
Vi sjunger tillsammans sångerna och psalmerna 540:1-2,5, 488, 905, 873 och 534:1-4.

Kyrkvärdar och textläsare båda dagarna är Ann-Lis Öhman och Marianne Kulp.
Ann-LIs Öhman medverkar med sång.

Vid flygeln sitter båda dagarna Eric-Olof Söderström och liturg och predikant är Hanna Eisentraut-Söderström.

 Länk tillbaka till sidan Lyssna på högmässan

till början