logo

VERKSAMHET

SÖNDAGENS HÖGMÄSSA I DOMKYRKAN

 

Inkommande söndag den 27 maj firar vi Treeninghetssöndagen med temat ”Den dolde guden”.  Den här söndagen sammanfattar undervisningen om Gud genom de frälsningshistoriska händelserna. Treenighetssöndagen är trosbekännelsens dag.  

Texterna talar om Guds dolda väsen, som övergår allt mänskligt förstånd. Gud är en, men vi har lärt känna honom som Fadern, Sonen och den heliga Anden. Han är Skaparen, Återlösaren och Heliggöraren. Tron talar inte om Guds väsen på ett kunskapsmässigt och systematiserande sätt, utan den förkunnar hans gärningar med förundran och lovprisning. 

Högmässan med prästvigning börjar kl. 12.15. Prästvigningen förrättas av biskop Björn Vikström som också predikar. Mats Lindgård är liturg och Eric-Olof Söderström kantor. I mässan medverkar ensemblen Cornicines Borgoenses. Marianne Kulps gudstjänstgrupp medverkar i olika uppgifter. 

I högmässan sjungs psalmerna 298; 286; 279:1-4; 414; 215 och 945. Kollekten tillfaller Diakonifonden inom Borgå svenska domkyrkoförsamling. 

Kyrkkaffe serveras efter gudstjänsten bak i kyrkan. Färdtjänst.

Länk tillbaka till sidan Lyssna på högmässan

 

till början