logo

VERKSAMHET

SÖNDAGENS HÖGMÄSSA I DOMKYRKAN

 

Texterna för 18:e söndagen efter pingst 23.9 handlar om kristnas frihet. Tron på Kristus befriar oss från att vara bundna vid våra egna gärningar och andra människors åsikter och trånga gränser. Samtidigt som vi kallas att leva enligt sanning och kärlek.
Efter vilka regler lever du ditt liv?
Kom med och fira mässa med alla andra kl. 12:15 i Domkyrkan.

Marianne Kulps gudstjänstgrupp har varit med och planerat och deltar även i mässan med olika uppgifter. Hanna Eisentraut-Söderström predikar, Claus Ståhlberg är liturg och Mikael Helenelund är kantor.
Vi sjunger psalmerna 920, 53, 404, 485, 885, 200.
Kollekten tillfaller arbetet mot människohandeln.
Efter mässan är ni välkomna på kyrkkaffe i kyrkan.

Länk tillbaka till sidan Lyssna på högmässan

till början