logo

VERKSAMHET

Högmässor och färdtjänst

Högmässa firas i domkyrkan kl. 12.15

Varje söndag och kyrklig helgdag firar vi högmässa eller gudstjänst i domkyrkan. Alla söndagar och de flesta helgdagar ingår nattvard. Då kallas tillfället högmässa.
Här hittas information om inkommande söndags högmässa i domkyrkan. 

FÄRDTJÄNST till högmässan ordnas i regel en gång per månad.  Taxi skjutsen är till för dig som av en orsak eller annan har svårt att komma till kyrkan. Du beställer själv en taxi och en diakoniarbetare tar emot dig vid kyrkan och sköter om betalningen.
Under våren 2019 är det färdtjänst följande söndagar: 3.2, 3.3, 21.4, 19.5

Kapellgudstjänsterna, kvällsmässor, mässor i taizéstil, knattekyrka, babykyrka mässor hittar du här

Treenighetsdagen
Lö 15.5 kl. 16 Konfirmations mässa i domkyrkan, Houtskär 1A,
Ståhlberg, Eisentraut-Söderström, Söderström
Sö 16.6 kl. 10 Gudstjänst i Emsalö kapell, Eisentraut-Söderström, Lars Wikström
Sö 16.6 kl. 12.15 Högmässa i domkyrkan med konfirmation, Houtskär 1 B,
Ståhlberg, Stråhlman, Söderström

Midsommardagen
Lö 22.6 kl. 12.15
Högmässa i domkyrkan, Eisentraut-Söderström, Söderström
SÖ 23.6 KL. 12.15 Högmässa i domkyrkan, Eisentraut-Söderström, Söderström

Tredje söndag efter pingst
Sö 30.6 kl. 12.15 Högmässa i domkyrkan med konfirmation, Houtskär 2 A,
Smeds, Eisentraut-Söderström, Helenelund
Smeds, Eisentraut-Söderström, Helenelund

Fjärde söndag efter pingst
Sö 7.7 kl. 12.15 Högmässa i domkyrkan med konfirmation, Emsalö,
Stråhlman, Eisentraut-Söderström, Sinikka Stöckell
Sö 7.7 kl. 18 Gudstjänst i Svartbäck-Spjutsunds skärgårdskyrka
Smeds, Helenelund

Femte söndag efter pingst
Sö 14.7 kl. 10
Gudstjänst i S:t Olofs kapell, Pellinge
Stråhlman, Sinikka Stöckell
Sö 14.7 kl. 12.15
Sö 14.7 kl. 15 Högmässa i domkyrkan med konfirmation, Pe 1 B
Ståhlberg, Smeds, Helenelund

Apostladagen
Sö 21.7 kl. 10 Gudstjänst i Emsalö kapell, Ståhlberg, Helenelund
Sö 21.7 kl. 12.15 Högmässa i domkyrkan med konfirmation, Pe 2
Stråhlman, Ståhlberg, Helenelund

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

till början