logo

VERKSAMHET

Högmässor och färdtjänst

Högmässa firas i domkyrkan kl. 12.15

Varje söndag och kyrklig helgdag firar vi högmässa eller gudstjänst i domkyrkan. Alla söndagar och de flesta helgdagar ingår nattvard. Då kallas tillfället högmässa.
Här hittas information om inkommande söndags högmässa i domkyrkan. 

FÄRDTJÄNST till högmässan ordnas i regel en gång per månad.  Taxi skjutsen är till för dig som av en orsak eller annan har svårt att komma till kyrkan. Du beställer själv en taxi och en diakoniarbetare tar emot dig vid kyrkan och sköter om betalningen.
Under våren 2019 är det färdtjänst följande söndagar: 3.2, 3.3, 21.4, 19.5

Kapellgudstjänsterna, kvällsmässor, mässor i taizéstil, knattekyrka, babykyrka mässor hittar du här

 

Bild: Anniina Mikama/ Kyrkans bildbank
Andra söndagen före fastan
” Sådden av Guds ord”
SÖ 24.2 KL. 10 kl. 12.15: Högmässa i Domkyrkan, predikant Claus Ståhlberg, liturg Rebecka Stråhlman, organist Reidar Tollander, dirigent Mikael Helenelund för Gaudeamuskören; Kristen fostrans gudstjänstgrupp.
Missionslunch i församlingshemmet efter högmässan
Kollekt: FDUV, stöd för sommarläger i södra Finland och Österbotten för vuxna med funktionsvariation

Bild: Anniina Mikama/ Kyrkans bildbank
Fastlagssöndagen
”Guds kärleks offerväg”
SÖ 3.3 kl. 12.15:
Högmässa i Domkyrkan, predikant Rebecka Stråhlman, liturg Claus Ståhlberg, organist Eric-Olof Söderström, Ove Blomqvists gudstjänstgrupp. Färdtjänst
Kollekt: Kyrkans Utlandshjälp katastroffond

Bild: Anniina Mikama/ Kyrkans bildbank
Första söndagen i fastan
” Jesus segrar över frestelserna”
SÖ 10.3 kl. 12.15
: Högmässa i Domkyrkan, predikant Hanna Eistertraut-Söderström, liturg Mats Lindgård, organist Eric-Olof Söderström, Denice Sjöströms gudstjänstgrupp. Kollekt: Förbundet Kyrkans Ungdom

Bild: Anniina Mikama/ Kyrkans bildbank
Andra söndagen i efter fastan
” Bön och tro”
SÖ 17.3 kl. 12.15:
Högmässa i Domkyrkan
predikant Mats Lindgård, liturg Hanna Eisentraut-Söderström, organist Mikael Helenelund, Sixten Ekstrands gudstjänstgrupp. Kollekt: Finska Missionssällskapet r.f.

 

Bild: Anniina Mikama/ Kyrkans bildbank
Marie bebådelsedag
”Herrens tjänarinnna”

SÖ 24.3 kl. 12.15: Högmässa i Domkyrkan
predikant Mats Lindgård, liturg Claus Ståhlberg, organist Reidar Tollander, Clas Abrahamssons gudstjänstgrupp, lägerdeltagare.
Kollekt: Finlands svenska kyrkosångsförbund r.f.

Bild: Anniina Mikama/ Kyrkans bildbank
Fjärde söndagen i fastan
” Livets bröd”
SÖ 31.3 kl. 12.15: Högmässa i Domkyrkan med välsignelse av hjälpledare,
predikant Hanna Eisentraut-Söderström,  liturg Jonas Gehlin, Rebecka Stråhlman,  organist Eric-Olof Söderström, Ove Blomqvists gudstjänstgrupp.
Kollekt: Gemensamt Ansvar

Bild: Anniina Mikama/ Kyrkans bildbank
Femte söndagen i fastan
” Lidandets söndag
SÖ 7.4 kl. 12.15 Högmässa i Domkyrkan
predikant Claus Ståhlberg  , liturg Hanna Eisentraut-Söderström , organist Mikael Helenelund, Gunvor Flykts gudstjänstgrupp,
Kollekt: Finska Bibelsällskapet

Bild: Anniina Mikama/ Kyrkans bildbank
Palmsöndagen
”Ärans konung på förnedringens väg”
SÖ 14.4 kl. 12.15 Högmässa i Domkyrkan
predikant Marina Smeds, liturg Mats Lindgård , organist Reidar Tollander, Anna Henning-Lindbloms gudstjänstgrupp.
Kollekt: Svenska Lutherska Evangeliföreningen r.f.

Bild: Anniina Mikama/ Kyrkans bildbank
Skärtorsdagen
”Den heliga nattvarden”
TO 18.4 kl. 18: Mässa i Domkyrkan,
predikant Hanna Eisentraut-Söderström, liturg Rebecka Söderström, Jonas Gehlin, organist Reidar Tollander, Mikael Helenelund, Eric-Olof Söderström, Gaudeamuskören. Kollekt: Kyrkans Utlandshjälp

Bild: Anniina Mikama/ Kyrkans bildbank
Långfredagen
”Guds Lamm”
FR 19.4 kl. 18: Gudstjänst i Domkyrkan,
predikant Marina Smeds, Gun Geisor, drama med ungdomar, organist Reidar Tollander, Gudstjänstkören.

Bild: Anniina Mikama/ Kyrkans bildbank
Påskdagen
”Kristus är uppstånden”
SÖ 21.4 kl. 12.15: Mässa i Domkyrkan,
predikant Mats Lindgård, liturg Jonas Gehlin, organist Mikael Helenelund, Reidar Tollander, Eric-Olof Söderström, Denice Sjöströms gudstjänstgrupp. Färdtjänst

Bild: Anniina Mikama/ Kyrkans bildbank
Påskdagen
”Mötet med den Uppståndne”
SÖ 22.4 kl. 12.15: Konfirmationsmässa i Domkyrkan, dagskrifskolan
predikant Claus Ståhlberg, liturg Rebecka Ståhlberg, organist Eric-Olof Söderström, Kristen fostrans gudstjänstgrupp

Första söndagen efter påsk
”Uppståndelsens vittnen”
SÖ 28.4 kl. 12.15: Högmässa i Domkyrkan
predikant Hanna Eisentraut-Söderström, liturg Jonas Gehlin, organist Reidar Tollander, barnkörer under ledning av Vera Tollander, Gunvor Flykts gudstjänstgrupp

 

 

till början