logo

VERKSAMHET

Månadsprogram


ÖPPEN DAGKLUBB
– KOM SOM DU ÄR! Barn är välkomna, tillsammans med någon vuxen, för att träffa andra, leka och fira en kort andakt med rörelsesånger. Ingen förhandsanmälan. Serveringsavgift 2€ / familj.
Mariagården, Slingerv. 1, tisdagar kl. 9-11
Kråkö, Sjötorpsv. 2, torsdagar kl. 9.30-11.30
NY KLUBB: Domprostgården, Finnbyv. 6, fredagar kl. 9:30-11:30

 

LÖ 6.4 KL. 16: Knattekyrka i Lilla kyrkan, Ståhlberg, Söderström. Bibelutdelning till 6-åringar
KL. 19: Southern gospel-kväll i Domkyrkan, When Faith Steps In. Sångsolister: Camilla Wiksten-Rönnbacka och Markku Pihlaja. Sånggrupperna Southern Five & Los Angelos samt ett gospelband medverkar. Allsång. Musiken leds av Eric-Olof Söderström på piano. Frivillig avgift för programblad till förmån för församlingens flyktingarbete.

SÖ 7.4 KL. 10: Mässa i Svartbäck-Spjutsunds skärgårdskyrka. Eisentraut-Söderström, Söderström
KL. 12.15: Högmässa i Domkyrkan, Ståhlberg, Eisentraut-Söderström, Helenelund, Gunvor Flykts gudstjänstgrupp
MÅ 8.4 KL. 8.30: Stolfysio, kl. 9.15 Gröt och prat, Sampov. 1, Vårberga.
KL. 13: Sjömansmissionskretsen i musikrummet
KL. 18: Faddersamling i församlingshemmet, rum 2, Gunvor Flykt
TI 9.4 KL. 12: Andakt med lunch i församlingshemmet.
KL. 10-13.30: Café Ankaret öppet ti, on, to, Runebergsg. 24. Månades utställare Gy Kaustell
ON 10.4 KL. 17: Missions- och bibelkväll i Café Ankaret
TO 11.4 KL. 14: Andakt med nattvard i Hongas servicehem, Smeds, Lindholm-Nenonen
FR 12.4 KL. 14: Andakt med nattvard i Äppelbackens servicehem, Eisentraut-Söderström, Lindholm-Nenonen, Kerstin Busk-Åberg
KL. 19: Missionsauktion på Tallåsa, Gäddrag, Sanna Lindström, Helenelund
PALMSÖNDAG 14.4
SÖ 14.4 kl. 10:
Mässa i S:t Olofs kapell, Pellinge, Gehlin, Helenelund
KL. 12.15: Högmässa i Domkyrkan, Smeds, Lindgård, Tollander, Anna Henning-Lindbloms gudstjänstgrupp.
Ca KL. 13.45: Missionslunch i församlingshemmet efter högmässan. Meny: grisstek, klyftpotatis, mangotårta. Pris: Vuxna 12 €, barn 8-12 år 8 €, barn 5-7 år 5 €. Församlingshemmets Sjömansmissionskrets har lotteri.
KL. 13.45: Sunday School i Café Ankaret, Eisentraut-Söderström
KL. 18: Konsert i Domkyrkan, Haydns Nelsonmässa, Borgå Oratoriekör och Lojo stadsorkester, dir. Eric-Olof Söderström, solister Tuuli Lindeberg, Essi Luttinen, Jere Martikainen och Heikki Orama. Biljetter 20 € / 15 €
MÅ 15.4 kl. 8.30: Stolfysio, kl. 9.15 Gröt och prat, Sampov. 1, Vårberga.
KL. 14.15: Nattvardsgjudstjänst i Mikaelskapellet, Fagersta, Eisentraut-Söderström, Lindholm-Nenonen
TI 16.4 kl. 12: Andakt med lunch i församlingshemmet
KL. 13: Väntjänstvännerna samlas i musikrummet
ON 17.4 kl. 13: Mariakretsen samlas i musikrummet

 Påskutställing i vapenhuset 14-22.4
Skaparverkstaden är en klubb för Kullo skolans elever från klasserna 1-3. I år har de jobbat med en påskutställning i Domkyrkans vapenhus. Utställningen är öppen från palmsöndag till annandag påsk.

 SKÄRTORSDAGENS MÄSSA 18.4
KL. 14:
Andakt med nattvard i Lagmannens servicehus, Smeds, Lemberg
KL. 18: Mässa i Domkyrkan, Brutet nattvardsbord, Eisentraut-Söderström, Stråhlman, Gehlin, Lindgård, Tollander, Helenelund, Gaudeamuskören
LÅNGFREDAG 19.4
KL. 12.15: Gudstjänst i Domkyrkan med drama av ungdomar, Smeds, Geisor, Tollander, Gudstjänstkören
KL. 20: Passionsspelet Via Crucis – I år börjar pjäsen på en ny plats. De första scenerna spelas på sluttningen nedanför Näsebacken. Åskådarna samlas vid åstranden i den s.k. Kanonparken. Därifrån fortsätter vandringen på traditionellt vis till Gamla Rådhustorget för att nå sin kulmen vid Domkyrkan

 PÅSKDAGEN 21.4
SÖ KL. 12.15:
Högmässa i Domkyrkan, Lindgård, Gehlin, Helenelund, Tollander, Söderström, Denice Sjöströms gudstjänstgrupp. Färdtjänst

ANNANDAG PÅSK MÅ 22.4 KL. 10: Mässa i Emsalö kapell, Gehlin, Helenelund
KL. 12.15: Högmässa i Domkyrkan med konfirmation, Dagskriftskolan, Ståhlberg, Stråhlman, Söderström
TI 23.4 KL. 12: Andakt med lunch i församlingshemmet.
KL. 10-13.30: Café Ankaret öppet ti, on, to, Runebergsg. 24.
KL. 13.30: Männens samtal i musikrummet
ON 24.4 KL. 17: Missions- och bibelkväll i Café Ankaret. Sista gången för terminen.
TO 25.4 KL. 14: Kråkökretsen samlas i Sjötorp, nattvard, Kerstin Busk-Åberg
Lö 27.4 KL. 13.30: Uppvaktning vid hjältegravarna på nationella veterandagen
KL. 14-17 Välgörenhetsjippo för hela familjen
Stora och små är välkomna till Domprostgården, Finnbyvägen 6. Kom och få bilen dammsugen, huvudet masserat eller ansiktet målat och njut av saltigt och sött från gårdscafeét. Församlingens hjälpledare, frivilliga och anställda bjuder på olika aktiviteter och program för att samla in pengar för insamlingen Gemensamt ansvar. Varmt välkommen, din hjälp behövs!

SÖ 28.4 kl. 10: Mässa i Kullo bykyrka, Gehlin, Lars Wikström
KL. 12.15: Högmässa i Domkyrkan, Eisentraut-Söderström, Gehlin, Tollander. Mässan ”Vi får säga pappa” framförs av församlingens barnkör med vänner. Gunvor Flykts gudstjänstgrupp
KL. 17: Kvällsmässa/Valomessu i Lilla kyrkan, Stråhlman, Ulla Lumijärvi, Evening Mess
MÅ 29.4 kl. 8.30: Stolfysio, kl. 9.15 Gröt och prat, Sampov. 1, Vårberga.
KL. 13: Sjömansmissionskretsen i musikrummet
TI 30.4 kl. 12: Andakt med lunch i församlingshemmet
TO 2.5 kl. 13: Missionskretsen samlas i musikrummet
KL. 18: Jakten på bibeln i Café Ankaret

TISDAG 23.4
KL. 12 Andakt med lunch i församlingshemmet.
KL. 10-13.30 Café Ankaret öppet ti, on, to, Runebergsg. 24.
KL. 13.30 Männens samtal i musikrummet

ONSDAG 24.4 KL. 17 Missions- och bibelkväll i Café Ankaret. Sista gången för terminen.

TORSDAG 25.4 KL. 14 Kråkökretsen samlas i Sjötorp, nattvard, Kerstin Busk-Åberg

LÖRDAG 27.4
KL. 13.30 Uppvaktning vid hjältegravarna på nationella veterandagen, Eisentraut-Söderström
KL. 14-17 Välgörenhetsjippo för familjer på Domprostgården, Finnbyv. 6. Bildammsugen, huvudmasserage, anstiktsmålning, gårdscaféet säljer salt och sött. Församlingens hjälpledare, frivilliga och anställda jobbar för Gemensamt Ansvar.

SÖNDAG 28.4
KL. 10 Mässa i Kullo bykyrka, Gehlin, Lars Wikström
KL. 12.15 Högmässa i Domkyrkan, Eisentraut-Söderström, Gehlin, Tollander. Mässan ”Vi får säga pappa” framförs av församlingens barnkör med vänner. Gunvor Flykts gudstjänstgrupp
KL. 17 Kvällsmässa/Valomessu i Lilla kyrkan, Stråhlman, Ulla Lumijärvi, Evening Mess

MÅNDAG 29.4
kl. 8.30 Stolfysio, kl. 9.15 Gröt och prat, Sampov. 1, Vårberga.
KL. 13 Sjömansmissionskretsen i musikrummet

TIISDAG 30.4
kl. 12 Andakt med lunch i församlingshemmet

TORSDAG 2.5
kl. 13 Missionskretsen samlas i musikrummet
KL. 18 Jakten på bibeln i Café Ankaret

till början