logo

VERKSAMHET

Månadsprogram


ÖPPEN DAGKLUBB
– KOM SOM DU ÄR! Barn är välkomna, tillsammans med någon vuxen, för att träffa andra, leka och fira en kort andakt med rörelsesånger. Ingen förhandsanmälan. Serveringsavgift 2€ / familj.
Mariagården, Slingerv. 1, tisdagar kl. 9-11
Kråkö, Sjötorpsv. 2, torsdagar kl. 9.30-11.30
NY KLUBB: Domprostgården, Finnbyv. 6, fredagar kl. 9:30-11:30

 

 

 

VERKSAMHET I FEBRUARI

SÖ 3.2 KL. 12.15: Högmässa i Domkyrkan, Eisentraut-Söderström, Ståhlberg, Tollander, Anna Henning-Lindbloms gudstjänstgrupp. Insamlingen Gemensamt Ansvar inleds. Färdtjänst.
KL. 13.45: Sunday School i Café Ankaret
Sö 3.2 kl. 18 Konsert i Domkyrkan, In memoriam Alla Lasonen-Kokkonen – Kantorerna och Borgå finska församlings körer.

MÅ 4.2 KL. 8.30: Stolfysio, kl. 9.15 Gröt och prat, Sampov. 1, Vårberga, pris: 0,50 €
Kl. 18.30 Dövas församlingkväll i finska församlingshemmet rum 3, vån 4, Lundag. 5

TI 5.2 KL. 10-13.30: Café Ankaret öppet ti, on, to, Runebergsg. 24.
KL. 12: Andakt med lunch i församlingshemmet. Pensionärer 7 €, arbetslösa 2 €
Kl. 13.30 Männens samtal i musikrummet
Kl. 18 Sorgbearbetningskursen börjar i Café Ankaret

ON 6.2 KL. 13 Mässa i taizéstil i kapellet på Lundagatan 5, Ståhlberg, Söderström
KL. 13: Mariakretsen i musikrummet

TO 7.2 KL. 13: Missionskrets i musikrummet
KL. 17: Familjeluckan i Domprostgården
KL. 18: Jakten på Bibeln i Café Ankaret
KL. 18: Fredscafé i församlingshemmet

Lö 9.2 kl. 18 Konsert i Domkyrkan, Rahmaninovs Vigilia – Kammarkörerna Kaamos och Ahjo Ensemble, dir. Paavo Hyökki

Sö 10.2 kl. 10: Gudstjänst i S:t Olofs kapell, Eisentraut-Söderström, Tollander
Kl. 12.15 Högmässa i Domkyrkan, Stråhlman, Smeds, Söderström, Sixten Ekströms gudstjänstgrupp

MÅ 11.2 KL. 8.30: Stolfysio, kl. 9.15 Gröt och prat, Sampov. 1, Vårberga, pris: 0,50 €
KL. 13 Sjömansmissionskretsen i musikrummet
Kl. 18 Kom som du är syster i församlingshemmet

TI 11.2 KL. 10-13.30: Café Ankaret öppet ti, on, to, Runebergsg. 24.
KL. 12: Andakt med lunch i församlingshemmet. Pensionärer 7 €, arbetslösa 2 €

ON 13.2 KL. 17: Missions- och bibelkväll , Smeds, Lindström

TO 14.2 kl. 14: Andakt i Lagmannens servicecenter, Lindholm-Nenonen och Kerstin Busk-Åberg
18.30: KUL på svenska i församlingshemmet. Kom med och lär invandrare svenska!

FR 15.2 KL. 14: Andakt och sångstund i Hongas äldreboende, Lemberg och Kerstin Busk-Åberg

SÖ 17.2 KL. 12.15: Högmässa i Domkyrkan, Lindgård, Gehlin, Helenelund, Marianne Kulps gudstjänstgrupp
KL. 18 Kvällsmässa/ Valomessu i Lilla kyrkan, Rebecka Stråhlman, Ulla Lumijärvi, Evening Mess

MÅ 18.2 KL. 8.30: Stolfysio, kl. 9.15 Gröt och prat, Sampov. 1, Vårberga, pris: 0,50 €
KL. 14.15: Andakt i Mikaelskapellet, Eriksson och Kerstin Busk-Åberg

TI 19.2 KL. 10-13.30: Café Ankaret öppet ti, on, to, Runebergsg. 24.
KL. 12: Andakt med lunch i församlingshemmet. Pensionärer 7 €, arbetslösa 2 €
KL. 13: Väntjänstvännerna samlas i musikrummet, Lemberg

ON 20.2 KL. 13: Mariakretsen samlas i musikrummmet, Inge Blom

TO 21.2 kl. 13: Missionskretsen samlas i musikrummet, Kerstin Vikström
KL. 18 Jakten på bibeln i Café Ankaret, Erik Vikström

FR 22.2 KL. 14: Andakt i Äppelbackens servicecenter, Lemberg, Kerstin Busk-Åberg

SÖ 24.2 KL. 10: Gudstjänst i Kullo bykyrka, Gehlin, Tollander
12.15: Högmässa i domkyrkan, Ståhlberg, Stråhlman, Tollander, Helenelund; Gaudeamuskören; Kristen fostrans gudstjänstgrupp.
Missionslunch i församlingshemmet efter högmässan

MÅ 25.2 KL. 8.30: Stolfysio, kl. 9.15 Gröt och prat, Sampov. 1, Vårberga, pris: 0,50 €
KL. 13 Sjömansmissionskretsen i musikrummet, Göta Ekberg
TI 26.2 KL. 10-13.30: Café Ankaret öppet ti, on, to, Runebergsg. 24.
KL. 12: Andakt med lunch i församlingshemmet. Pensionärer 7 €, arbetslösa 2 €

ON 27.2 KL. 17: Missions- och bibelkväll , Smeds, Lindström

TO 28.2 KL. 14 Kråkökretsen samlas på Sjötorp, Eisentraut-Söderström, Kerstin Busk-Åberg
KL. 18: Fredscafé i församlingshemmet

till början