logo

VERKSAMHET

Månadsprogram från augusti till september

SÖ 4.8 KL. 12.15 Högmässa i Domkyrkan, Lindgård, Björkholm-KallioKL. 15 Friluftsgudstjänst vid Mjåviken, Vessö, Björkholm-Kallio, Helenelund
KL. 18 Mässa i Svartbäck-Spjutsunds skärgårdskyrka, Björkholm-Kallio, HelenelundKL. 12 Orgelkvart i Domkyrkan, Minna Wesslund
TO 8.8 KL. 12 Orgelkvart i Domkyrkan, Reidar Tollander
KL. 14 Kaffeandakt i Café Ankaret, Lindström ,Lindholm-Nenonen, Sinikka Stöckell
KL. 18 Musik i Domkyrkan Åsa Gustavsson, flöjt & Gustav Nyström, piano

Sö 11.8 kl. 10 Mässa i S:t Olofs kapell, Pellinge, Lindgård, Helenelund. 60 år sedan kapellet invigdes. Kyrkkaffe efter mässan.
KL. 12.15 Högmässa i domkyrkan, Lindgård, Gehlin, Tollander
KL. 16 Välsignelse av förstaklassare, Ståhlberg, Antila, Tollander
TI 13.8 KL. 12 Andakt med lunch i församlingshemmet
KL. 12 Musik i Domkyrkan, Reidar Tollander
TO 15.8 KL. 12 Musik i Domkyrkan, Minna Wesslund
kl. 19 Suden aika & Sångensemblen Frida

SÖ 18.8 kl. 10 Mässa i Emsalö kapell, Ståhlberg, Tollander
KL. 12.15 Högmässa i Domkyrkan, Gehlin, Ståhlberg, Tollander
TI 20.8 KL. 12 Orgelkvart Söderström
TI 13.8 KL. 12 Andakt med lunch i församlingshemmet
TI 13.8 KL. 12 Andakt med lunch i församlingshemmet
TO 22.8 KL. 13 Kaisa Sidoroff
KL. 19 Matti Vaakanainen, orgel

SÖ 25.8 kl. 10 Gudstjänst i Kullo bykyrka, Stråhlman, Helenelund
KL. 12.15 Högmässa i Domkyrkan, Biskop Björn Vikström återlämnar staven och de övriga insignierna förknippade med biskopsämbetet. Medverkande Björn Vikström, Mats Lindgård, Heidi Juslin-Sandin, stiftsfullmäktiges ordförande. Kantorerna Eric-Olof Söderström, Mikael Helenelund, Reidar Tollander medverkar samt kantorernas Ensemble del Duomo
TI 27.8 KL. 12 Andakt med lunch i församlingshemmet
KL. 12 Orgelkvart i Domkyrkan, Antti Yli-Opas och Mikael Helenelund
TO 29.8 KL. 12 Orgelkvart i Domkyrkan, Jarkko Yli-Annala
KL. 19 Gospelkören Tulus, dir. Esa Jaakkola

SÖ 1.9 kl. 10 Gudstjänst i Svartbäck- Spjutsunds skärgårdskyrka
KL. 12.15 Högmässa i Domkyrkan, Kantor Mikael Helenelund, Kungsholmens kyrkokör med dirigent Britta Snickers medverkar. Ove Blomqvists gudstjänstgrupp.
TI 3.9 kl. 12 Andakt med lunch i församlingshemmet
KL. 13.30 Männens samtal i musikrummet, Lindgård
ON 4.9 kl. 13 Mässa i taizéstil i kapellet på Lundagatan 5, vån 4

till början