logo

VERKSAMHET

Månadsprogram


ÖPPEN DAGKLUBB
– KOM SOM DU ÄR! Barn är välkomna, tillsammans med någon vuxen, för att träffa andra, leka och fira en kort andakt med rörelsesånger. Ingen förhandsanmälan. Serveringsavgift 2€ / familj.
Mariagården, Slingerv. 1, tisdagar kl. 9-11
Kråkö, Sjötorpsv. 2, torsdagar kl. 9.30-11.30
NY KLUBB: Domprostgården, Finnbyv. 6, fredagar kl. 9:30-11:30

Onsdag 9.1 kl. 18 Kyrkomusikdagarnas festmässa i Domkyrkan. Liturg Mats Lindgård, Borgå stifts kantorer, dirigent Nina Kronlund, orgel Markus Malmgren.

Sorgbearbetning: Ny kurs börjar 5.2 – 26.3 kl. 18-20. Enligt en metod av John W James och Russell Friedman. Anmälan till Ulrika tel 040-747 2232, eller ulrika.lindholm-nenonen@evl.fi.

Söndag 13.1 kl. 10: Gudstjänst i S:t Olofs kapell, Pellinge, Eisentraut-Söderström, Söderström
12.15: Högmässa i Domkyrkan, Dopträdet avkläs. Ståhlberg, Stråhlman, Antila, Tollander

Måndag 14.1 kl. 13: Sjömansmissionskretsen i församlingshemmets musikrum

Tisdag 15.1 kl. 10-13.30: Café Ankaret öppet tisdagar, onsdagar och torsdagar, Runebergsg. 24.
kl. 12: Lunch med andakt i församlingshemmet
kl. 13.30: Männens samtal i församlingshemmets musikrum

Onsdag 16.1 kl. 17: Missions- och bibelkväll i Café Ankaret

Torsdag 17.1 kl. 18: Fredscafé i församlingshemmet

Söndag 20.1 kl. 12.15: Högmässa i Domkyrkan, Smeds, Lindgård, Helenelund
kl. 18: Kvällsmässa i Lilla kyrkan, Stråhlman, Evening Mess

Tisdag 22.1 kl. 12: Lunch med andakt i församlingshemmet
13: Väntjänstvännerna samlas i musikrummet

Onsdag 23.1 kl. 13: Mariakretsen samlas i musikrummet

Torsdag 24.1 kl. 13: Missionskrets i församlingshemmets musikrum
kl. 18: Jakten på Bibeln i Café Ankaret

Borgå Oratoriekör inleder övningarna på Haydns Nelsonmässa fre 25.1 kl. 18-21 och lö 26.1 kl. 11-17 i Finska församlingshemmet, Lundag. 5. Därefter övning tisdagar kl. 18-21. Konsert i domkyrkan 14.4 kl. 18. På långfredagen deltar kören i påskvandringen Via Crucis. Mer info ger Eric-Olof Söderström 0400-933106 och Mikael Helenelund 040-5849952.

To 24 – Lö 26.1: Ekumeniska böneveckans evenemang
Samlingar i Missionskyrkan 24.1 kl. 19, 25.1 kl. 19, 26.1 kl. 18.Tema: Den kristna församlingens identitet och möjligheter. Huvudtalare: Pastor Roger Andersson och Jonas Björkstrand från Vasa Missionskyrka.

SÖ 27.1 KL. 10: Gudstjänst i Kullo bykyrka, Eisentraut-Söderström, Helenelund
KL. 12.15: Högmässa i Domkyrkan, Stråhlman, Eisentraut-Söderström, Söderström, Gunvor Flykts gudstjänstgrupp

Må 28.1 KL. 8.30: Stolfysio, kl. 9.15 Gröt och prat, Sampov. 1, Vårberga, pris: 0,50 €
Kl. 13: Sjömansmissionskretsen i musikrummet

TI 29.1 KL. 10-13.30: Café Ankaret öppet tisdagar, onsdagar och torsdagar, Runebergsg. 24.
KL. 12: Andakt med lunch i församlingshemmet. Pensionärer 7 €, arbetslösa 2 €

ON 30.1 KL. 17: Missions- och bibelkväll i Café Ankaret
TO 31.1 KL. 14: Kråkökretsen samlas i Sjötorp

SÖ 3.2 KL. 12.15: Högmässa i Domkyrkan, Eisentraut-Söderström, Ståhlberg, Tollander, Anna Henning-Lindbloms gudstjänstgrupp. Insamlingen Gemensamt Ansvar inleds.
KL. 13.45: Sunday School i Café Ankaret

MÅ 4.2 KL. 8.30: Stolfysio, kl. 9.15 Gröt och prat, Sampov. 1, Vårberga, pris: 0,50 €

TI 5.2 KL. 10-13.30: Café Ankaret öppet ti, on och to, Runebergsg. 24.
KL. 12: Andakt med lunch i församlingshemmet
KL. 13.30 Männens samtal i muiskrummet

ON 6.2 KL. 13: Mässa i taizéstil i kapellet på Lundagatan 5, Ståhlberg, Söderström
KL. 13: Mariakretsen i musikrummet

TO 7.2 KL. 13: Missionskrets i musikrummet
KL. 17: Familjeluckan i Domprostgården
KL. 18: Jakten på Bibeln i Café Ankaret
KL. 18: Fredscafé i församlingshemmet

till början