logo

Via Crucis 19.4

Via Crucis 19.4

Passionsspelet Via Crucis spelas i Gamla stan i Borgå på långfredagen 19.4 kl. 20

I år börjar pjäsen på en ny plats. De första scenerna spelas inte uppe på Näsebacken utan på sluttningen nedanför Näsebacken. Åskådarna samlas vid åstranden i den s.k. Kanonparken. Därifrån fortsätter vandringen på traditionellt vis till Gamla Rådhustorget för att nå sin kulmen vid Domkyrkan.

Vandringen Via Crucis är ett av de största kulturevenemangen i regionen. Antalet åskådare har varierat mellan två och fyra tusen. En stor grupp professionella och amatörer engagerar sig i pjäsen, sammanlagt upp till 200 personer. Frivilliga behövs ännu i olika praktiska uppgifter från trafikövervakning till utdelning av program och scenbygge. Om du vill komma med och förverkliga vandringen, ta modigt kontakt.

Manuset är skrivet av Maria Peura och Tua Forsström. För regin svarar i år Marielle Eklund-Vasama. Hon är utexaminerad från Teaterhögskolan och har bedrivit påbyggnadsstudier i regi vid Dramatiska institutet och Operahögskolan i Stockholm. Marielle har gjort regiarbeten bl.a. i Lahtis, Kotka och Kouvola stadsteatrar. Hon bor med sin familj i Borgå.

Rollen som Jesus spelas i år av Arttu Kapulainen. Han har medverkat i många tv-serier – även i Sverige – och i filmer och teatrar ända sedan den tidiga ungdomen. Han har examen från Teaterhögskolan. I Aku Louhimies film Okänd soldat spelade Arttu rollen som soldat Susi.

Musiken till pjäsen är komponerad av Borgåkantorerna Mikael Helenelund, Minna Wesslund och Jarkko Yli-Annala. Musiken framförs av Borgå Oratoriekör, en brasskvintett och en slagverkare under ledning av Eric-Olof Söderström. Monica Rosendahl ansvarar för kostymeringen och Sanna Saarnio för maskeringen.

Vandringen Via Crucis ordnas nu för fjärde gången. Den första vandringen 2012 regisserades av Leena Havukainen med Matti Ristinen som Jesus. Efter det har vandringar ordnats 2014 (regi Frank Skog, Jesus Wilhelm Grotenfelt) och 2016 (regi Kim Gustafsson, Jesus Simon Häger). Åren 2013, 2015 och 2017 ordnades stödkonserter för att samla in pengar för de kommande vandringarna. År 2018 ordnades påskvandringen som en virtualvandring. Under den gick man rutten i Gamla stan med smarttelefoner, som förmedlade bilder, videor och ljudinspelningar från tidigare vandringar.

Producent för vandringen är Stödföreningen för Via Crucis i Borgå rf som grundades 2013. Föreningen har ca 100 medlemmar. Till styrelsen hör Mikael Helenelund (ordförande), Anna-Leena Juntunen (sekreterare), Tommy Mård, Ann Sandelin, Juhana Sihvo och Claus Ståhlberg. Som producent verkar Antti Sevanto.

Bland annat följande samarbetspartners har stött vandringen på olika sätt: Aktiastiftelsen i Borgå, Alli Paasikiven säätiö, Borgå folkakademi, Borgå svenska domkyrkoförsamling, Evenemax, Finha Trading Oy, Oy Kaj Forsblom Ab, Föreningen Konstsamfundet, Hautaustoimistot/Begravningsbyråer Nyman & Co Oy/Ab, Inveon kultur, LokalTapiola Nyland, Oy LVIS-K.A.Stendahl-VVSEL Ab, Magnusborgin studiot, Borgå energi, Borgå stad, Porvoon lääkärikeskus – Borgå läkarcentral, Porvoonseudun musiikkiopisto – Borgånejdens musikinstitut, Porvoon paahtimo, Borgånejdens fredsbevarare rf, Porvoon suomalainen seurakunta, Punaisen ristin Porvoon osaston ensiapuryhmä, Oy Soundstation Finland Ltd, Svenska kulturfonden, Svenska teatern, Teaterföreningen i Borgå, Vartioliike Edström Oy, William Thurings stiftelse.

till början