Benita Ahlnäs

medlem i församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige
Borgå svenska domkyrkoförsamling

Hannu Ahola

fastighets- och gravgårdsdirektionens ordförande

Tommy Bergholm

vaktmästare / kyrkvaktmästare
Borgå kyrkliga samfällighet
Fastighetstjänster

Anita Björkestam

familjerådgivare
Borgå kyrkliga samfällighet
Kyrkobrinken 2
06100 Borgå

Eva-Lotta Blom

församlingspastor; tjänstledig till 31.5.2023
Borgå svenska domkyrkoförsamling

Markku Blom

chef för begravningsväsendet
Näsebackavägen 5
06100 Borgå

Ove Blomqvist

medlem i församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige
Borgå svenska domkyrkoförsamling

Toba, Torbjörn Blomqvist

medlem i gemensamma kyrkofullmäktige, ordförande för korkorådet

Borgå domkyrka och Domprostgården

vaktmästare / kyrkvaktmästare
Borgå kyrkliga samfällighet
Fastighetstjänster
Kyrkotorget 1
06100 Borgå

Patrik Ek

specialyrkesman
Borgå kyrkliga samfällighet
Begravningstjänster

Krista Eloneva

Fastighets- och anskaffningsschef
Borgå kyrkliga samfällighet
Fastighetstjänster Samfällighetens ledning

Helena Ewalds

t.f. chef för Borgånejdens familjerådgivningscentral
Kyrkobrinken 2
06100 Borgå

Mats Fontell

ungdomsarbetsledare
Borgå svenska domkyrkoförsamling

Finska församlingshemmet

vaktmästare / kyrkvaktmästare i arbetsskift
Borgå kyrkliga samfällighet
Fastighetstjänster
Lundagatan 5
06100 Borgå

Svenska församlingshemmet

vaktmästare / kyrkvaktmästare i arbetsskift
Borgå kyrkliga samfällighet
Fastighetstjänster
Runebergsgatan 24
06100 Borgå

Gun Geisor

ledare för sektorn Kristen fostran, tjänstledig till 31.12.2023
Borgå svenska domkyrkoförsamling

Tjänstledig till 31.12.2023.

Marika Gustafsson

medlem i församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige
Borgå svenska domkyrkoförsamling

Anu Harjumaaskola

medlem i gemensamma kyrkorådet och gemensamma kyrkofullmäktige

Teijo Hautamäki

medlem i direktionen för sjukhussjälavården

Nina Hedberg

byråsekreterare
Borgå kyrkliga samfällighet
Begravningstjänster
(019) 6611 257

Mika Hella

familjerådgivare
Kyrkobrinken 2
06100 Borgå

Marina Helle

Mottagningssekreterare
Borgå kyrkliga samfällighet

Anna Henning

medlem i församlingsrådet, vice ordförande, medlem i gemensamma kyrkofullmäktige

Marit Houni

löneräknare
Borgå kyrkliga samfällighet
Ekonomi- och administrationstjänster
Lundagatan 5
06100 Borgå

Jani Hytönen

specialyrkesman
Borgå kyrkliga samfällighet
Begravningstjänster

Ingegerd Juntunen

församlingsrådets ersättare
Borgå svenska domkyrkoförsamling

Marja Järvinen

medlem i gemensamma kyrkofullmäktige

Mikael Kokkola

medlem i församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige

Karita Kraufvelin

vaktmästare / kyrkvaktmästare
Borgå kyrkliga samfällighet
Fastighetstjänster

Jesse Kyötikki

arbetsledare
Borgå kyrkliga samfällighet
Fastighetstjänster

Simon Lampenius

kommunikationschef
Borgå kyrkliga samfällighet
Kommunikationstjänster

Pekka Laukkarinen

medlem i gemensamma kyrkofullmäktige

Elena Laurila

vaktmästare / kyrkvaktmästare
Borgå kyrkliga samfällighet
Fastighetstjänster

Tina Leskinen

vaktmästare / kyrkvaktmästare
Borgå kyrkliga samfällighet
Fastighetstjänster

Teemu Liikala

medlem i gemensamma kyrkofullmäktige

Isa Liitiäinen

byråföreståndare
Begravningstjänster
(019) 6611203

Jari Lindberg

specialyrkesman
Borgå kyrkliga samfällighet
Begravningstjänster

Wilhelm Lindén

medlem i församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige
Borgå svenska domkyrkoförsamling

Anja Luoma

medlem i gemensamma kyrkofullmäktige

Stina Lähde

församlingsrådets ersättare
Borgå svenska domkyrkoförsamling

Sari Mankinen

förvaltningsdirektör
Borgå kyrkliga samfällighet
Samfällighetens ledning
Lundagatan 5
06100 Borgå

Jouni Manninen

Gravgårdens arbetsledare
Borgå kyrkliga samfällighet
Begravningstjänster
Näsebackavägen 5
06100 Borgå

Tuula Martin

medlem i direktionen för sjukhussjälavården

Silja Metsola

medlem i gemensamma kyrkofullmäktige

Carita Möller

byråsekreterare
Borgå kyrkliga samfällighet
Ekonomi- och administrationstjänster
(019) 6611 258
Lundagatan 5
06100 Borgå

Kim Nevalainen

församlingsrådets ersättare, gemensamma kyrkofullmäktiges ersättare
Borgå svenska domkyrkoförsamling

Virva Nyback

medlem i församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige
Borgå svenska domkyrkoförsamling

Pia Nybom

teknisk fastighetsskötare
Borgå kyrkliga samfällighet
Fastighetstjänster

Siv Nyqvist

ekonomichef
Borgå kyrkliga samfällighet
Ekonomi- och administrationstjänster Samfällighetens ledning
(019) 6611 208
Lundagatan 5
06100 Borgå

Astrid Packalén

medlem i gemensamma kyrkofullmäktige, ersättare i församlingsrådet
Borgå svenska domkyrkoförsamling

Petra Pettersson

ersättare i församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige
Borgå svenska domkyrkoförsamling

Eija Quinlan

medlem i direktionen för sjukhussjälavården

Paula Raitis

Personalchef
Borgå kyrkliga samfällighet
Personaltjänster Samfällighetens ledning
Lundagatan 5
06100 Borgå

Mikko Reijonen

medlem i gemensamma kyrkorådet och gemensamma kyrkofullmäktige

Arja Repo

löneräknare
Borgå kyrkliga samfällighet
Ekonomi- och administrationstjänster
Lundagatan 5
06100 Borgå

Kristina Rosenström

medlem i församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige
Borgå svenska domkyrkoförsamling

Päivi Saarhelo

vice ordförande för direktionen för familjerådgivningscentralen

Jeanette Saarinen

redovisningssekreterare
Borgå kyrkliga samfällighet
Ekonomi- och administrationstjänster
(019) 6611 218
Lundagatan 5
06100 Borgå

Pontus Salmi

Kirkkoherra, ordförande i gemensamma kyrkorådet

Charlotta Savin

medlem i församlingsrådet, gemensamma kyrkofullmäktige

Denice Sjöström

medlem i församlingsrådet
Borgå svenska domkyrkoförsamling

Mira Soukka

translator-kontorsassistent
Kommunikationstjänster
(019) 6611 282

Charlotta Stolt

ersättare i församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige
Borgå svenska domkyrkoförsamling

Jan-Erik Strandvik

medlem i församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige
Borgå svenska domkyrkoförsamling

Rebecka Stråhlman

medlem i församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige
Borgå svenska domkyrkoförsamling

Björn Ståhl

vaktmästare / kyrkvaktmästare
Borgå kyrkliga samfällighet
Fastighetstjänster

Mirja Suhonen

medlem i gemensamma kyrkofullmäktige

Kirsti Sund

medlem i fastighets- och gravgårdsdirektionen

Diakonimottagningen Svenska församlingshemmet

Borgå svenska domkyrkoförsamling
(019) 6611 241

Stina Särkka

ersättare i församlingsrådet och gemensamma kyrkorådet
Borgå svenska domkyrkoförsamling

Jonna Söderholm

byråföreståndare
Borgå kyrkliga samfällighet
Ekonomi- och administrationstjänster
Lundagatan 5
06100 Borgå

Raili Takolander

ersättare i församlingsrådet
Borgå svenska domkyrkoförsamling

Anna Talvitie

ordförande för gemensamma kyrkofullmäktige

Johanna Terho

Ungdomsarbetsledare
Borgå svenska domkyrkoförsamling

Ninni Tillman

byråsekreterare
Borgå kyrkliga samfällighet
(019) 6611 340
Lundagatan 5
06100 Borgå

Mariagården Vaktmästare

vaktmästare / kyrkvaktmästare i arbetsskift
Borgå kyrkliga samfällighet
Fastighetstjänster
Slingervägen 1
06400 Borgå

Stefan Vikström

medlem i församlingsrådet
Borgå svenska domkyrkoförsamling


Christer Åberg

vice ordförande för direktionen för sjukhussjälavården