Andreas Ahlfors

medlem i församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige, medlem i direktionen för sjukhussjälavården

Benita Ahlnäs

medlem i församlingsrådet, vice ordförande i gemensamma kyrkorådet, medlem i gemensamma kyrkofullmäktige

Timo Aho

medlem i gemensamma kyrkofullmäktige

Hannu Ahola

fastighets- och gravgårdsdirektionens ordförande

Katariina Airas

medlem i gemensamma kyrkofullmäktige

Jorma Anttila

medlem i gemensamma kyrkofullmäktige, medlem i fastighets- och gravgårdsdirektionen

Tommy Bergholm

vaktmästare / kyrkvaktmästare
Borgå kyrkliga samfällighet
Fastighetstjänster

Marit Björkbacka

medlem i församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige, ordförande för direktionen för familjerådgivningscentralen

Anita Björkestam

familjerådgivare
Borgå kyrkliga samfällighet
Kyrkobrinken 2
06100 Borgå

Markku Blom

chef för begravningsväsendet
Näsebackavägen 5
06100 Borgå

Ove Blomqvist

medlem i församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige, medlem i direktionen för familjerådgivningscentralen

Torbjörn Blomqvist

medlem i gemensamma kyrkofullmäktige, medlem i fastighets- och gravgårdsdirektionen

Börje Bärlund

ersättare i församlingsrådet

Borgå domkyrka och Domprostgården

vaktmästare / kyrkvaktmästare
Borgå kyrkliga samfällighet
Fastighetstjänster
Kyrkotorget 1
06100 Borgå

Patrik Ek

specialyrkesman
Borgå kyrkliga samfällighet
Begravningstjänster

Krista Eloneva

Fastighets- och anskaffningsschef
Borgå kyrkliga samfällighet
Fastighetstjänster Samfällighetens ledning

Annette Forsblom

medlem i församlingsrådet, medlem i gemensamma kyrkofullmäktige

Finska församlingshemmet

vaktmästare / kyrkvaktmästare i arbetsskift
Borgå kyrkliga samfällighet
Fastighetstjänster
Lundagatan 5
06100 Borgå

Svenska församlingshemmet

vaktmästare / kyrkvaktmästare i arbetsskift
Borgå kyrkliga samfällighet
Fastighetstjänster
Runebergsgatan 24
06100 Borgå

Sari Glad

medlem i gemensamma kyrkofullmäktige, medlem i direktionen för familjerådgivningen

Nicolina Grönroos

medlem i församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige

Jukka Hanni

medlem i gemensamma kyrkorådet, medlem i gemensamma kyrkofullmäktige

Annette Hansen

ersättare i församlingsrådet

Anu Harjumaaskola

medlem i gemensamma kyrkorådet och gemensamma kyrkofullmäktige

Teijo Hautamäki

medlem i direktionen för sjukhussjälavården

Nina Hedberg

byråsekreterare
Borgå kyrkliga samfällighet
Begravningstjänster
(019) 6611 257

Mika Hella

familjerådgivare
Kyrkobrinken 2
06100 Borgå

Marina Helle

Mottagningssekreterare
Borgå kyrkliga samfällighet

Anna Henning

medlem i församlingsrådet, vice ordförande

Marcus Henricson

medlem i församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige, vice ordförande för fastighets- och gravgårdsdirektionen

Irmeli Hoffrén

medlem i gemensamma kyrkofullmäktige

Marit Houni

löneräknare
Borgå kyrkliga samfällighet
Ekonomi- och administrationstjänster
Lundagatan 5
06100 Borgå

Jani Hytönen

specialyrkesman
Borgå kyrkliga samfällighet
Begravningstjänster

Raimo Ikonen

medlem i gemensamma kyrkofullmäktige

Marja Järvinen

medlem i gemensamma kyrkorådet, medlem i gemensamma kyrkofullmäktige

Tapio Kangas-Heiska

medlem i direktionen för familjerådgivningscentralen

Hanna Karlsson

ersättare i församlingsrådet, medlem i fastighets- och gravgårdsdirektionen

Karin Karlsson

medlem i församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige

Ritva Kilpirinne

medlem i gemensamma kyrkofullmäktige, ordförande för direktionen för sjukhussjälavården

Karita Kraufvelin

vaktmästare / kyrkvaktmästare
Borgå kyrkliga samfällighet
Fastighetstjänster

Simon Lampenius

kommunikationschef
Borgå kyrkliga samfällighet
Kommunikationstjänster

Pekka Laukkarinen

medlem i gemensamma kyrkofullmäktige

Elena Laurila

vaktmästare / kyrkvaktmästare
Borgå kyrkliga samfällighet
Fastighetstjänster

Henrika Lemberg

medlem i direktionen för sjukhussjälavården

Tina Leskinen

vaktmästare / kyrkvaktmästare
Borgå kyrkliga samfällighet
Fastighetstjänster

Isa Liitiäinen

byråföreståndare/kassör
Begravningstjänster
(019) 6611203

Tero Liljamo

Arbetsledare
Borgå kyrkliga samfällighet
Fastighetstjänster

Jari Lindberg

specialyrkesman
Borgå kyrkliga samfällighet
Begravningstjänster

Anja Luoma

medlem i gemensamma kyrkorådet, medlem i gemensamma kyrkofullmäktige

Sari Mankinen

förvaltningsdirektör
Borgå kyrkliga samfällighet
Samfällighetens ledning
Lundagatan 5
06100 Borgå

Jouni Manninen

specialyrkesman
Borgå kyrkliga samfällighet
Begravningstjänster

Tuula Martin

medlem i direktionen för sjukhussjälavården

Carita Möller

byråsekreterare
Borgå kyrkliga samfällighet
Ekonomi- och administrationstjänster
(019) 6611 258
Lundagatan 5
06100 Borgå

Pia Nybom

teknisk fastighetsskötare
Borgå kyrkliga samfällighet
Fastighetstjänster

Siv Nyqvist

ekonomichef
Borgå kyrkliga samfällighet
Samfällighetens ledning Ekonomi- och administrationstjänster
(019) 6611 208
Lundagatan 5
06100 Borgå

Ritva Palmén

medlem i gemensamma kyrkofullmäktige, medlem i fastighets- och gravgårdsdirektionen

Juhani Pessala

medlem i gemensamma kyrkorådet, medlem i gemensamma kyrkofullmäktige

Elli Piirainen

medlem i gemensamma kyrkofullmäktige

Liisa Pitkänen

medlem i gemensamma kyrkofullmäktige

Eija Quinlan

medlem i direktionen för sjukhussjälavården

Ulla Raitimo

medlem i gemensamma kyrkofullmäktige

Mikko Reijonen

medlem i gemensamma kyrkorådet

Arja Repo

löneräknare
Borgå kyrkliga samfällighet
Ekonomi- och administrationstjänster
Lundagatan 5
06100 Borgå

Jere Riikonen

medlem i gemensamma kyrkofullmäktige

Päivi Saarhelo

vice ordförande för direktionen för familjerådgivningscentralen

Jeanette Saarinen

redovisningssekreterare
Borgå kyrkliga samfällighet
Ekonomi- och administrationstjänster
(019) 6611 218
Lundagatan 5
06100 Borgå

Marja Sainio

medlem i gemensamma kyrkofullmäktige

Pontus Salmi

Kirkkoherra, ordförande i gemensamma kyrkorådet

Charlotta Savin

medlem i församlingsrådet, gemensamma kyrkofullmäktige och gemensamma kyrkorådet

Zacharias Smouni

ersättare i församlingsrådet

Leena Sorjonen

medlem i gemensamma kyrkofullmäktige

Mira Soukka

translator-kontorsassistent
Kommunikationstjänster
(019) 6611 282

Björn Ståhl

vaktmästare / kyrkvaktmästare
Borgå kyrkliga samfällighet
Fastighetstjänster

Mirja Suhonen

medlem i gemensamma kyrkofullmäktige

Kirsti Sund

medlem i fastighets- och gravgårdsdirektionen

Diakonimottagningen Svenska församlingshemmet

Borgå svenska domkyrkoförsamling
(019) 6611 241

Jonna Söderholm

byråföreståndare
Borgå kyrkliga samfällighet
Ekonomi- och administrationstjänster
Lundagatan 5
06100 Borgå

Martin von Schoultz

medlem i församlingsrådet, gemensamma kyrkorådet och gemensamma kyrkofullmäktige

Anna Talvitie

ordförande för gemensamma kyrkofullmäktige

Ninni Tillman

byråsekreterare
Borgå kyrkliga samfällighet
(019) 6611 340
Lundagatan 5
06100 Borgå

Terttu Turkki

medlem i gemensamma kyrkofullmäktige

Marina Uddström

medlem i församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige

Mariagården Vaktmästare

vaktmästare / kyrkvaktmästare i arbetsskift
Borgå kyrkliga samfällighet
Fastighetstjänster
Slingervägen 1
06400 Borgå

Sari Varpama

chef för Borgånejdens familjerådgivningscentral
Kyrkobrinken 2
06100 Borgå

Linda Wahrman

ungdomsarbetsledare
Borgå svenska domkyrkoförsamling

Karl-Johan Wickström

personalchef
Borgå kyrkliga samfällighet
Personaltjänster Samfällighetens ledning
Lundagatan 5
06100 Borgå

Taina Äikäs

gravgårdens arbetsledare
Borgå kyrkliga samfällighet
Begravningstjänster
Näsebackavägen 5
06100 Borgå

Christer Åberg

vice ordförande för direktionen för sjukhussjälavården

Timo Ågren

medlem i gemensamma kyrkofullmäktige