Gemensamma kyrkorådet 

Till gemensamma kyrkorådet hör vice ordförande (vald av av gemensamma kyrkofullmäktige) och åtta (8) medlemmar. De valda medlemmarna har en personlig ersättare. Under mandatperioden 2019-2020 är följande personer medlemmar i gemensamma kyrkorådet i Borgå kyrkliga samfällighet:

 

Salmi Pontus, ordförande, förordnad av domkapitlet i Helsinfors stift
Ahlnäs Benita, vice ordförande, förordnad av gemensamma kyrkofullmäktige (suppleant Grönroos Nicolina)
Hanni Jukka (suppleant Liikala Teemu)
Harjumaaskola Anu (suppleant Ahola Hannu)
Järvinen Marja (suppleant Hoffrén Irmeli)
Karlsson Karin (suppleant Björkbacka Marit)
Luoma Anja (suppleant Pitkänen Liisa)
Pessala Juhani (suppleant Sorjonen Leena)
Reijonen Mikko (suppleant Kangas-Heiska Tapio)
von Schoultz Martin (suppleant Blomqvist Ove)
 

Övriga som deltar i sammanträdena:

Kyrkoherden i Borgå svenska domkyrkoförsamling, domprost Mats Lindgård samt ordförande i gemensamma kyrkofullmäktige Anna Talvitie och vice ordförande i gemensamma kyrkofullmäktige Torbjörn Blomqvist har rätt att närvara vid gemensamma kyrkorådets möten.

Det förs protokoll över gemensamma kyrkorådets sammanträden.

 

Sammanträden januari-juni 2020:

Gruppmötena börjar kl. 17.30, kyrkorådets sammanträde kl. 18.00. Sammanträdena hålls i finska församlingshemmet, Lundagatan 5, om inget annat anges.

 • torsdag 23.1.2020
 • torsdag 20.2.2020 sammanträdet är inställt och ärendena kommer att behandlas vid sammanträdet 26.3.2020.
 • torsdag 26.3.2020
 • torsdag 23.4.2020 
 • torsdag 28.5.2020
 • onsdag 17.6.2020

Sammanträden augusti-december 2020:

 • torsdag 27.8.2020 
 • torsdag 24.9.2020 (kyrkoskattesatsen)
 • torsdag 22.10.2020 (budgeten 2021) 
 • torsdag 26.11.2020 (budgetutlåtanden)
 • torsdag 17.12.2020