Gemensamma kyrkorådet 

Till gemensamma kyrkorådet hör vice ordförande (vald av av gemensamma kyrkofullmäktige) och åtta (8) medlemmar. De valda medlemmarna har en personlig ersättare. Under mandatperioden 2020-2021 är följande personer medlemmar i gemensamma kyrkorådet i Borgå kyrkliga samfällighet:

 

Salmi Pontus, ordförande, förordnad av domkapitlet i Helsinfors stift
Ahlnäs Benita, vice ordförande, förordnad av gemensamma kyrkofullmäktige (suppleant Marit Björkbacka)
Hanni Jukka (suppleant Liikala Teemu)
Harjumaaskola Anu (suppleant Ahola Hannu)
Järvinen Marja (suppleant Raimo Ikonen)
Charlotta Savin (suppleant Karin Karlsson)
Luoma Anja (suppleant Pitkänen Liisa)
Pessala Juhani (suppleant Sorjonen Leena)
Reijonen Mikko (suppleant Kangas-Heiska Tapio)
von Schoultz Martin (suppleant Blomqvist Ove)
 

Övriga som deltar i sammanträdena:

Kyrkoherden i Borgå svenska domkyrkoförsamling, domprost Mats Lindgård samt ordförande i gemensamma kyrkofullmäktige Anna Talvitie och vice ordförande i gemensamma kyrkofullmäktige Torbjörn Blomqvist har rätt att närvara vid gemensamma kyrkorådets möten.

Det förs protokoll över gemensamma kyrkorådets sammanträden.

Mötestidtabell våren 2023

 

Mötestidtabell hösten 2022

  • torsdag  25.8
  • torsdag  29.9
  • torsdag  27.10
  • torsdag  24.11
  • torsdag  15.12