Gemensamma kyrkorådet 

Till gemensamma kyrkorådet hör vice ordförande (vald av av gemensamma kyrkofullmäktige) och åtta (8) medlemmar. De valda medlemmarna har en personlig ersättare.

 

Övriga som deltar i sammanträdena:

Kyrkoherden i Borgå svenska domkyrkoförsamling, domprost Mats Lindgård samt ordförande i gemensamma kyrkofullmäktige Anna Talvitie och vice ordförande i gemensamma kyrkofullmäktige Rebecka Stråhlman har rätt att närvara vid gemensamma kyrkorådets möten.

Det förs protokoll över gemensamma kyrkorådets sammanträden.

Mötestidtabell våren 2023

 • torsdag 19.1
 • torsdag  23.2
 • torsdag  30.3
 • torsdag  27.4
 • torsdag  25.5
 • torsdag 15.6

Mötestidtabell hösten 2023

 • torsdag 31.8
 • torsdag  28.9
 • torsdag  26.10
 • torsdag  16.11
 • torsdag  14.12

Under mandatperioden 2023-2024 är följande personer medlemmar i gemensamma kyrkorådet i Borgå kyrkliga samfällighet:Ove Blomqvist

medlem i församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige
Borgå svenska domkyrkoförsamling

Toba, Torbjörn Blomqvist

medlem i gemensamma kyrkofullmäktige, vice ordförande i gemensamma kyrkorådet
Borgå svenska domkyrkoförsamling

Anu Harjumaaskola

medlem i gemensamma kyrkorådet och gemensamma kyrkofullmäktige

Anna Henning

medlem i församlingsrådet, vice ordförande, medlem i gemensamma kyrkofullmäktige

Marja Järvinen

medlem i gemensamma kyrkofullmäktige


Pontus Salmi

Kirkkoherra, ordförande i gemensamma kyrkorådet