Anmälningsblanketter till aktuella läger och grupper

 

Den egentliga anmälningstiden till skriftskolan 2022 var 1-15.11. Om du missade tiden men vill delta: Vänligen kontakta mats.fontell@evl.fi

Barn i mossan.

 

 

 

Ungdomar som ror en kyrkbåt.