Anmälningsblanketter till aktuella läger och grupper

 

Följande läger är sommarläger i juni. Länk till anmälan kommer under våren. Mer info ger jenni.antila@evl.fi

Barn i mossan.

 

 

 

Ungdomar som ror en kyrkbåt.