BORGÅ KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET  OCH FÖRVALTNINGSVERKET

 

Besöksadress: Lundagatan 5, 06100 Borgå Karta
Postadress: PB 140, 06101 Borgå, telefonväxeln (019) 66 111

 

Samfällighetens infopunkt och telefonväxel betjänar mån.-fre. kl. 9-14.30. 

Infopunkten finns i nedre våningen i Finska församlingshemmet, på adressen Lundagatan 5.

Samfällighetens byråer, Infopunkt och telefonväxel stänger 5.12.2019 kl. 14.00.
Trevlig självständighetsgdag!

 

E-post fornamn.efternamn(at)evl.fi om inte annat anges.


Borgå kyrkliga samfällighetens (FO-nummer 0203446-6) faktureringsadress finns
som pdf här och öppnar sig genom att klicka på denna länk..

A B E F H J K L M N P R S T V W Ä

A


B


chef för begravningsväsendet
Näsebackavägen 5
06100 Borgå

E


F


vaktmästare i arbetsskift
Lundagatan 5
06100 Borgå
vaktmästare i arbetsskift
Runebergsgatan 24
06100 Borgå

H


tf. lokalitetsingenjör
Borgå kyrkliga samfällighet
Fastighetstjänster
byråsekreterare
Borgå kyrkliga samfällighet
Begravningstjänster
(019) 6611 257
familjerådgivare
Kyrkobrinken 2
06100 Borgå
löneräknare
Ekonomi- och administrationstjänster
Lundagatan 5
06100 Borgå

J


tf kommunikationschef
Kommunikationstjänster
Lundagatan 5
06100 Borgå

K


arbetsledare
Fastighetstjänster
Lundagatan 5
06100 Borgå

L


kommunikationschef
Borgå kyrkliga samfällighet
Kommunikationstjänster
kyrkvaktmästare, vaktmästare
Fastighetstjänster
byråföreståndare/kassör
Begravningstjänster
(019) 6611203
övervaktmästare, vaktmästarnas närmaste chef
Fastighetstjänster

M


förvaltningsdirektör
Samfällighetens ledning
Lundagatan 5
06100 Borgå
specialyrkesman
byråsekreterare
Borgå kyrkliga samfällighet
Ekonomi- och administrationstjänster
(019) 6611 258
Lundagatan 5
06100 Borgå

N


ekonomichef
Samfällighetens ledning
(019) 6611 208
Lundagatan 5
06100 Borgå

P


vaktmästare (vid behov)
Fastighetstjänster

R


löneräknare
Ekonomi- och administrationstjänster
Lundagatan 5
06100 Borgå

S


redovisningssekreterare
Ekonomi- och administrationstjänster
(019) 6611 218
Lundagatan 5
06100 Borgå
translator-kontorsassistent
Kommunikationstjänster
(019) 6611 282
kyrkvaktmästare, vaktmästare
Fastighetstjänster
byråföreståndare
Ekonomi- och administrationstjänster
Lundagatan 5
06100 Borgå

T


fastighets- och anskaffningschef
Fastighetstjänster Samfällighetens ledning
Lundagatan 5
06100 Borgå

Tjänstledig fr.o.m. 16.12.2019

byråsekreterare
Borgå kyrkliga samfällighet
(019) 6611 340
Lundagatan 5
06100 Borgå

V


vaktmästare i arbetsskift
Slingervägen 1
06400 Borgå
chef för Borgånejdens familjerådgivningscentral
Kyrkobrinken 2
06100 Borgå

W


personalchef
Samfällighetens ledning Personaltjänster
Lundagatan 5
06100 Borgå

Ä


gravgårdens arbetsledare
Näsebackavägen 5
06100 Borgå