Vaktmästare, kyrkvaktmästare och gårdskarlar

 

Finska församlingshemmets vaktmästare: 0400 619 309

Svenska församlingshemmets vaktmästare: 0400 619 309

Mariagårdens (i Gammelbacka) vaktmästare: 040 486 7178

Borgå domkyrkas vaktmästare: 040 538 1716Finska församlingshemmet

vaktmästare i arbetsskift
Lundagatan 5
06100 Borgå

Svenska församlingshemmet

vaktmästare i arbetsskift
Runebergsgatan 24
06100 Borgå

Tina Leskinen

kyrkvaktmästare, vaktmästare
Fastighetstjänster

Tero Liljamo

övervaktmästare, vaktmästarnas närmaste chef
Fastighetstjänster

Timo Perttula

vaktmästare (vid behov)
Fastighetstjänster

Björn Ståhl

kyrkvaktmästare, vaktmästare
Fastighetstjänster

Mariagården Vaktmästare

vaktmästare i arbetsskift
Slingervägen 1
06400 Borgå