Gudstjänstgrupper

Det finns åtta gudstjänstgrupper i domkyrkoförsamlingen.

Samlas på onsdag kväll, elva dagar före högmässan.

Är du intresserad av att komma med i en gudstjänstgrupp? Kontakta kyrkoherde Mats Lindgård.

 

Gudstjänstgruppen har definierade uppgifter.

Gruppen samlas kl. 11.30 i kyrkan för genomgång.

Ungdomar sjunger i högmässan.

Högmässorna planeras av gudstjänstgrupper som består av lekmän och anställda. Om du vill delta i en grupp är du hjärtligt välkommen med. Högmässorna har fått mer liv då medlemmarna får vara delaktiga i mässorna.