Svartbäck-Spjutsunds skärgårdskyrka

Svartbäck-Spjutsunds skärgårdskyrka

Svartbäcksvägen 28, 06880 Kärrby

040 140 3763 Martina Majander

Du observerar väl att denna kyrka ägs av en privat förening, inte Borgå församlingar. 

Om du bokar kyrkan t.ex. för vigsel, be också präst och kantor själv från din egen församling eller bekantskapskrets. 

Domkyrkoförsamlingen firar gudstjänst i Svartbäck-Spjutsunds skärgårdskyrka första söndagen i månaden kl. 10 och under sommaren kl. 18. Kapellet ägs av Karmels kyrkoförening. Skärgårdskyrkan är ritad av arkitekt Carl Frankenhaeuser och invigd år 1934 av biskop Max von Bonsdorff.

Öppet enligt överenskommelse.