Gemensamma kyrkofullmäktige

Gemensamma kyrkofullmäktige är Borgå kyrkliga samfällighets högsta beslutande organ. Det ihopräknade antalet platser i fullmäktige (41) bestäms enligt det sammanlagda antalet församlingsmedlemmar. Under mandatperioden 2019-2022 har Porvoon suomalainen seurakunta 26 platser i gemensamma kyrkofullmäktige. Borgå svenska domkyrkoförsamling har 15 platser.

 

År 2018 valdes vid kyrkliga val följande ledamöter till gemensamma kyrkofullmäktige för mandatperioden 2019-2022:

 

Representanter för Porvoon suomalainen seurakunta:
Airas Katariina
Anttila Jorma
Glad Sari
Hanni Jukka
Harjumaaskola Anu
Hoffrén Irmeli
Ikonen Raimo
Järvinen Marja
Kangas-Heiska Tapio
Kilpirinne Ritva
Laukkarinen Pekka
Liikala Teemu
Luoma Anja
Palmén Ritva
Pessala Juhani
Piirainen Elli
Pitkänen Liisa
Raitimo Ulla
Reijonen Mikko
Riikonen Jere
Sainio Marja
Sorjonen Leena
Suhonen Mirja
Talvitie Anna, ordförande
Turkki Terttu
Ågren Timo

 

Representanter för Borgå svenska domkyrkoförsamling:
Ahlfors Andreas
Ahlnäs Benita
Aminoff, Carl-Gustaf
Björkbacka Marit
Blomqvist Ove
Blomqvist Torbjörn, vice ordförande
Forsblom Annette
Grönroos Nicolina
Hansen Annette
Karlsson Hanna
Karlsson Karin
Metso Kim
Savin Charlotta
von Schoultz Martin
Uddström Marina

 

Det förs protokoll över gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträden.

Sammanträdena börjar kl. 18, gruppmötena kl. 17. Sammanträden hålls i stora salen i finska församlinghemmet, Lundagatan 5.

 

Mötestidtabell våren 2022

  • torsdag 9.6.2022

Mötestidtabell hösten 2022

  • Torsdag 13.10.2022
  • Torsdag 8.12.2022