Gemensamma kyrkofullmäktige

Gemensamma kyrkofullmäktige är Borgå kyrkliga samfällighets högsta beslutande organ. Det ihopräknade antalet platser i fullmäktige (41) bestäms enligt det sammanlagda antalet församlingsmedlemmar. Under mandatperioden 2023-2026 har Porvoon suomalainen seurakunta 26 platser i gemensamma kyrkofullmäktige. Borgå svenska domkyrkoförsamling har 15 platser.

 

Det förs protokoll över gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträden.

Sammanträdena börjar kl. 18, gruppmötena kl. 17. Sammanträden hålls i stora salen i finska församlinghemmet, Lundagatan 5.

 

Mötestidtabell våren 2022

  • torsdag 9.6.2022

Mötestidtabell hösten 2022

  • Torsdag 13.10.2022
  • Torsdag 8.12.2022

Medlemmar i gemensamma kyrkofullmäktige

År 2022 valdes vid kyrkliga val följande personer till medlemmar i gemensamma kyrkofullmäktige för mandatperioden 2023-2026:


Benita Ahlnäs

medlem i församlingsrådet
Borgå svenska domkyrkoförsamling

Ove Blomqvist

medlem i församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige
Borgå svenska domkyrkoförsamling

Torbjörn Blomqvist

vice ordförande i gemensamma kyrkofullmäktige, medlem i fastighets- och gravgårdsdirektionen

Marika Gustafsson

medlem i församlingsrådet
Borgå svenska domkyrkoförsamling

Anu Harjumaaskola

medlem i gemensamma kyrkorådet och gemensamma kyrkofullmäktige

Anna Henning

medlem i församlingsrådet, vice ordförande, medlem i gemensamma kyrkofullmäktige

Marja Järvinen

medlem i gemensamma kyrkofullmäktige


Pekka Laukkarinen

medlem i gemensamma kyrkofullmäktige

Teemu Liikala

medlem i gemensamma kyrkofullmäktige

Wilhelm Lindén

medlem i församlingsrådet
Borgå svenska domkyrkoförsamling

Anja Luoma

medlem i gemensamma kyrkofullmäktige

Silja Metsola

medlem i gemensamma kyrkofullmäktige

Virva Nyback

medlem i församlingsrådet
Borgå svenska domkyrkoförsamling

Astrid Packalén

medlem i gemensamma kyrkofullmäktige
Borgå svenska domkyrkoförsamling

Mikko Reijonen

medlem i gemensamma kyrkorådet och gemensamma kyrkofullmäktige

Kristina Rosenström

medlem i församlingsrådet
Borgå svenska domkyrkoförsamling

Charlotta Savin

medlem i församlingsrådet, gemensamma kyrkofullmäktige

Rebecka Stråhlman

medlem i församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige
Borgå svenska domkyrkoförsamling

Mirja Suhonen

medlem i gemensamma kyrkofullmäktige

Anna Talvitie

ordförande för gemensamma kyrkofullmäktige