Fastighetsväsendet

Förutom Borgå domkyrka, Lilla kyrkan och församlingshemmen har samfälligheten fastigheter utspridda över hela staden där församlingarna har sin verksamhet. 


Fastighetsväsendet ansvarar för underhåll och församlingarnas matservering.


Tommy Bergholm

vaktmästare / kyrkvaktmästare
Borgå kyrkliga samfällighet
Fastighetstjänster

Borgå domkyrka och Domprostgården

vaktmästare / kyrkvaktmästare
Borgå kyrkliga samfällighet
Fastighetstjänster
Kyrkotorget 1
06100 Borgå

Krista Eloneva

Fastighets- och anskaffningsschef
Borgå kyrkliga samfällighet
Fastighetstjänster Samfällighetens ledning

Finska församlingshemmet

vaktmästare / kyrkvaktmästare i arbetsskift
Borgå kyrkliga samfällighet
Fastighetstjänster
Lundagatan 5
06100 Borgå

Svenska församlingshemmet

vaktmästare / kyrkvaktmästare i arbetsskift
Borgå kyrkliga samfällighet
Fastighetstjänster
Runebergsgatan 24
06100 Borgå

Elena Laurila

vaktmästare / kyrkvaktmästare
Borgå kyrkliga samfällighet
Fastighetstjänster

Tina Leskinen

vaktmästare / kyrkvaktmästare
Borgå kyrkliga samfällighet
Fastighetstjänster

Tero Liljamo

Arbetsledare
Borgå kyrkliga samfällighet
Fastighetstjänster

Pia Nybom

teknisk fastighetsskötare
Borgå kyrkliga samfällighet
Fastighetstjänster


Björn Ståhl

vaktmästare / kyrkvaktmästare
Borgå kyrkliga samfällighet
Fastighetstjänster

Mariagården Vaktmästare

vaktmästare / kyrkvaktmästare i arbetsskift
Borgå kyrkliga samfällighet
Fastighetstjänster
Slingervägen 1
06400 Borgå