Fastighetsväsendet

Förutom Borgå domkyrka, Lilla kyrkan och församlingshemmen har samfälligheten fastigheter utspridda över hela staden där församlingarna har sin verksamhet. 


Fastighetsväsendet ansvarar för underhåll och församlingarnas matservering.


Borgå domkyrka och Domprostgården

vaktmästare / kyrkvaktmästare
Borgå kyrkliga samfällighet
Fastighetstjänster
Kyrkotorget 1
06100 Borgå

Krista Eloneva

Fastighets- och anskaffningsschef
Borgå kyrkliga samfällighet
Fastighetstjänster Samfällighetens ledning

Finska församlingshemmet

vaktmästare / kyrkvaktmästare i arbetsskift
Borgå kyrkliga samfällighet
Fastighetstjänster
Lundagatan 5
06100 Borgå

Svenska församlingshemmet

vaktmästare / kyrkvaktmästare i arbetsskift
Borgå kyrkliga samfällighet
Fastighetstjänster
Runebergsgatan 24
06100 Borgå

Tero Liljamo

arbetsledare
Borgå kyrkliga samfällighet
Fastighetstjänster

Pia Nybom

teknisk fastighetsskötare
Borgå kyrkliga samfällighet
Fastighetstjänster

Mariagården Vaktmästare

vaktmästare / kyrkvaktmästare i arbetsskift
Borgå kyrkliga samfällighet
Fastighetstjänster
Slingervägen 1
06400 Borgå