Fastighetsväsendet

Förutom Borgå domkyrka, Lilla kyrkan och församlingshemmen har samfälligheten fastigheter utspridda över hela staden där församlingarna har sin verksamhet. 


Fastighetsväsendet ansvarar för underhåll och församlingarnas matservering.Krista Eloneva

Fastighets- och anskaffningsschef
Borgå kyrkliga samfällighet
Fastighetstjänster Samfällighetens ledning

Finska församlingshemmet

vaktmästare i arbetsskift
Lundagatan 5
06100 Borgå

Svenska församlingshemmet

vaktmästare i arbetsskift
Runebergsgatan 24
06100 Borgå


Tina Leskinen

kyrkvaktmästare, vaktmästare
Fastighetstjänster

Tero Liljamo

övervaktmästare, vaktmästarnas närmaste chef
FastighetstjänsterBjörn Ståhl

kyrkvaktmästare, vaktmästare
Fastighetstjänster

Mariagården Vaktmästare

vaktmästare i arbetsskift
Slingervägen 1
06400 Borgå