Körer och musikgrupper

Församlingen har körverksamhet för alla åldrar. Mer information om musikverksamheten får du av kantorerna. Övningarna hålls i församlingshemmet, antingen i stora salen eller i musikrummet bredvid Café Ankaret. Nya medlemmar är välkomna!

YouTube-video

Körer och musikgrupper

Baby- och knatterytmik

ordnas i samarbete med BMI. Ledare är Jenna Romberg. Anmälan till BMI öppnar 15.8 kl. 10. Avgift 10 €.
Grupperna samlas tisdagar i Svenska församlingshemmets musikrum 10.9 – 3.12 (höstlov 15.10)
Kl. 9:30-10 Knatterytmik A1 för 9 mån – 2 år
Kl. 10-10:30 Knatterytmik A2  för 9 mån – 2 år
Kl. 10:35-11:05 Knatterytmik B från 2 år uppåt
Kl. 11.15-11:45 Babyrytmik för 0-9 mån

Barnkören Diskanten

är en kör för barn i skolåldern (åk 1-6) som övar onsdagar kl. 16.15-17.00 i Svenska församlingshemmet. Ledare är Reidar Tollander tel. 040-563 2091.
 

UV-Sound

är en musikgrupp för ungdomar, som samlas till olika projekt. 

Borgå kammarkör

är en blandad kör som förutom att medverka i gudstjänster även ger konserter med en bredare repertoar. Kören över tisdagar kl. 18-20. Kören leds av Eric-Olof Söderström.

Gaudeamuskören

är en pensionärskör som medverkar i gudstjänster och samlingar av olika slag. Övningarna är onsdagar kl. 10.30-12. Kören leds av Päivi Tiitu.

Gudstjänstkören

är en projektkör för gudstjänstlivets behov. Kontakta kantorerna om du vill komma med på sms-listan och den vägen få inbjudan till sångtillfällena.

Borgå Oratoriekör

är en tvåspråkig projektkör för framförande av större kyrkomusikverk, På långfredag 10.4 kl. 20 deltar kören i Via Crucis konsert i Borgå domkyrka. Mer info ger Eric-Olof Söderström 0400-933106 och Kaisa Sidoroff 040 684 4077.

Domkyrkokören

är en projektkör som sjunger vid  stora helger som första advent och påsk.

Blockflöjtsensemblen

framträder i samband med gudstjänster och konserter. Den leds av Reidar Tollander.

Cornicines Borgoensis

är en brassensemble som medverkar i festgudstjänster. Kontaktperson är Jari Nenonen 0400-717169.

Orgelundervisning

Är du intresserad av att börja spela orgel? Kontakta i så fall Reidar Tollander, tel. 040-563 2091. Det är bra om du har spelat piano tidigare och kan noter.

Mer information om musikverksamheten får du av kantorerna.
Övningarna hålls i församlingshemmet, antingen i stora salen eller i musikrummet bredvid Café Ankaret. Nya medlemmar är välkomna!