Barn som leka med höstlöv

Välkommen till verksamheten för barn och familjer


Sektorn Kristen fostran erbjuder mångsidig verksamhet för barn under skolålder, familjer och barn i skolålder. Vi ordnar bl.a. klubbar, familjeträff, babymassage och barnvänliga gudstjänster.

På denna sida hittar du gudstjänster för barn och annat roligt som de kan göra i kyrkan. Underrubrikerna i till vänster leder till mer information om resten av verksamheten för barn och familjer.

Vill ditt barn få brev från församlingen?

Om ert barn (2-6 år) inte är med i dagklubben men också vill ha brev från församlingen, vänligen meddela då barnets namn och adress till anita.stromfors@evl.fi

Nu skickar vi även hem brev till barn som går i årskurs 1-3. Om ert barn hör till den ålderskategorin, och vill få ett liknande brev från församlingen, kontakta då kerstin.eklof@evl.fi

Barnen är välkomna till kyrkan

Babykyrka

Babykyrka firas tillsammans med församlingens babyn med föräldrar, syskon, faddrar samt far- och morföräldrar. Ta gärna med en skallra.

 

Knattekyrka

Knattekyrka i Lilla kyrkan på kyrkbacken.

Vi sjunger, rör på oss, ber och hör på en bibelberättelse. Knattekyrkan räcker ca 30 min och hela familjen är välkommen med!

 

 

knattekyrka

Barnens egen hörna i Domkyrkan

Längst bak i domkyrkan är barnens hörna. Där finns barnaltaret med omväxlande tema samt ett ritbord med färgläggningsbilder, ritpapper och pennor. För barnen finns också kyrkpåsar med intressant innehåll som man får låna under högmässan och ta med sig till bänken. Barnens dockskåpskyrka hittas också där som föreställer domkyrkan med personal och gudstjänstbesökare.

Barnombud

Barnombudets främsta uppgift är se till att barn beaktas i alla beslut som fattas i församlingen. Församlingens barnombud är Marina Uddström (församlingsrådets representant) och Gun Geisor (anställd).