Barn med färgglada händer

Välkommen till verksamheten för barn och familjer


Sektorn Kristen fostran vill erbjuda en trygg verksamhet för barn och familj. Den pågående pandemin gör att vår verksamhet ändras och förnyas. Kontakta oss gärna om du har ideér på nya sätt att träffas i mindre grupper. Vi ordnar för tillfället dagklubb, familjeträff, babymassage och skolklubbar.

Närmare information om verksamheten för familjer och barn under skolåldern, samt barn i skolåldern finns under menyn till vänster.

Vill ditt barn få brev från församlingen?

Tass-ig post är verksamhet i form av månatliga brev som innehåller bibelberättelser och pysseltips.

Pastor Nalle sänder brev till barn i åldern 3-6.
Beställ breven från anita.stromfors@evl.fi.

Tuffis sänder brev till barn som går i åk 1-3.
Beställ breven från kerstin.eklof@evl.fi

Meddela barnets namn, ålder och adress i mejlet.

 


Vill ditt barn skicka post till oss?


Nu har barnen möjlighet att skicka trevlig post till oss! Barnet kan rita en teckning och skriva själv - eller låta en vuxen skriva - vad som har ritats. Äldre barn kanske kan skriva en berättelse med bilder eller en dikt. Kom ihåg också att anteckna namn och ålder. Skicka brevet per post eller lämna det i Borgå svenska domkyrkoförsamlings postlåda på Domprostgården. Adressen är: Jenni Antila, Borgå svenska domkyrkoförsamling, Finnbyvägen 6, 06100 Borgå. När vi fått lite post, kommer vi att lägga ut videomaterial av posten i vår facebook-grupp Familjer i Borgå domkyrkoförsamling, så vi kan beundra konstverken tillsammans

Barnen är välkomna till kyrkan

Babykyrka

Babykyrka firas tillsammans med församlingens babyn med föräldrar, syskon, faddrar samt far- och morföräldrar. Ta gärna med en skallra. Babykyrkan tar ca 30 minuter och firas lördag 2.10 kl. 16 i Domprostgårdens klubbutrymmen. Efteråt bjuder vi på något smått och gott att äta. Varmt välkomna!

 

Knattekyrka

Knattekyrka firas lördag 30.10 kl. 16 i Domkyrkan. Vi sjunger, rör på oss, ber och hör på en kort bibelberättelse.
Efteråt får vi njuta av kakaobar! Hela familjen är hjärtligt välkommen med

 

Barnens egen hörna i Domkyrkan

Längst bak i domkyrkan är barnens hörna. För att kunna garantera trygghet och säkerhet under pandemin är barnhörnan inte i användning.

Barn vid altaret som blir välsignade.

 

Vägen till Betlehem

Tillsammans får vi gå på en vandring för att se, höra, förundras och stilla oss inför julens händelser. Besöket i Domprostgården tar ca 20 min. Vi har öppet för allmänheten onsdag 15.12 kl. 16:30 - 18 (sista vandringen börjar 17:45). Välkommen hela familjen!

Julbön för barnfamiljer

På Julafton 24.12 kl. 15 är alla stora och små välkomna till Domkyrkan för att ta del av julens glädjebudskap under denna korta julgudstjänst

En nalle utklädd till präst och en leksakskatt sitter bredvid varandra.

 

 

 

 

Barnombud

Barnombudets främsta uppgift är se till att barn beaktas i alla beslut som fattas i församlingen. Församlingens barnombud är Marina Uddström (församlingsrådets representant) och Gun Geisor (anställd).