Hjälpledare i församlingen

 

Inom församlingens ungdoms- och barnverksamhet behöver vi hjälpledare för att kunna genomföra våra läger och tema-dagar för barn och unga.

Bli en hjäpis i församlingen! Ett givande uppdrag.

Bli hjälpledare - Något för dig?

Grundkursen riktar sig till dig som blivit konfirmerad och vill få en givande fortsättning på skribagemenskapen.

Grundkursen ger dig möjlighet att vara hjälpledare på konfirmandläger och barnläger samt vara ledare på andra församlingsevenemang.

Utbildningen innebär förutom glad gemenskap att du får möjlighet att lära dig viktiga färdigheter för livet, samt att mogna som människa och kristen. Varje år arrangeras också en fortsättningskurs med ett läger under höstterminen och ett projekt under våren. Församlingens hjälpledarutbildning är avgiftsfri. När du gått utbildningen får du ett intyg som du kan ha nytta av då du söker jobb eller studieplats. Församlingen behöver dig – Utan hjälpledare kan vi inte ha skriftskolläger eller barnläger.

 

Om du vill veta mera kan du kontakta församlingens ungdomsarbetare.

Fortsättningskurs - När hjärtat gråter

Under temat ”När hjärtat gråter” hålls fortsättningskursen som läger och riktar sig till dem som redan gått grundkursen. Till fortsättningsutbildningen hör också ett valbart projekt. Fortsättningskursen är frivillig, du får alltså fortsätta vara hjälpledare fast du inte har gått den. Mer info på UG!

Ungdomar i samtal.
YouTube-video