Svårigheter i parförhållandet, i familjen eller i din egen livssituation?

 

Familjerådgivningscentalen kan vara den rätta platsen för dig som behöver tala med en utomstående. Du kan boka tid för en diskussion och komma ensam, tillsammans med din partner eller med hela familjen. Tillsammans finner vi möjligheter och lösningar som passar din situation.

Våra tjänster är avgiftsfria och vår personal har tystnadsplikt. Familjerådgivarna står också till tjänst med arbetshandledning, utbildning och familjefostran. Vi arbetar förutom på de båda inhemska även på engelska. Familjerådgivningscentralen upprätthålls av Borgå kyrkliga samfällighet. Vi betjänar invånare som hör till Östra Nylands välfärdsområde samt Borgnäs.

 

Tidsbeställning: må-on kl. 10 – 12 tel. (019) 6611 315

Besöksadress: Kyrkobrinken 2

Tag kontakt

Mottagningssekreterare
Borgå kyrkliga samfällighet

Anita Björkestam

familjerådgivare
Borgå kyrkliga samfällighet
Kyrkobrinken 2
06100 Borgå

Mika Hella

familjerådgivare
Kyrkobrinken 2
06100 Borgå

Marina Helle

Mottagningssekreterare
Borgå kyrkliga samfällighet

Sere Salonen

Familje- och parpsykoterapeut, timanställd medarbetare
Borgå kyrkliga samfällighet
Kyrkobrinken 2
06100 Borgå

Ann-Christin Vikström

Studerande till familjeterapeut, timanställd medarbetare
Borgå kyrkliga samfällighet
Kyrkobrinken 2
06100 Borgå

Harri Virtanen

Chef för borgånejdens familjerådgivningscentral
Borgå kyrkliga samfällighet
Samfällighetens ledning
Kyrkobrinken 2
06100 Borgå