Präster

Vi finns till för Dig som behöver en präst för samtal, förrättningar eller andakt. Boka oss via pastorskansliet eller kontakta kansliprästen måndag-fredag mellan kl. 9-13.Eva-Lotta Blom

församlingspastor; jobbar 40 % till 31.12.2022
Borgå svenska domkyrkoförsamling


Andreas Lundgren

församlingspastor, tjänstledig till 31.12.2022
Borgå svenska domkyrkoförsamling