Präster

Vi finns till för Dig som behöver en präst för samtal, förrättningar eller andakt. Boka oss via pastorskansliet eller kontakta kansliprästen måndag-fredag mellan kl. 9-13.