Präster

Vi finns till för Dig som behöver en präst för samtal, förrättningar eller andakt. Boka oss via pastorskansliet eller kontakta kansliprästen måndag-fredag mellan kl. 9-13.

Tag kontakt

kyrkoherde, domprost
(019) 661 1220

Tjänstledig till 1.9.2023Eva-Lotta Blom

församlingspastor; tjänstledig till 31.5.2023
Borgå svenska domkyrkoförsamling


Mats Lindgård

kyrkoherde, domprost
(019) 661 1220

Tjänstledig till 1.9.2023


Laura Serell

församlingspastor
Borgå svenska domkyrkoförsamling