Sjukhuspräster

Sjukhussjälavårdens uppgift är att i samarbete med personalen och församlingarna ordna, leda, omhänderha och utveckla erforderligt själavårdsarbete utgående från patientens behov av vård. I sjukhussjälavårdsarbetet ingår förkunnelse, själavård och undervisning samt arbetshandledning. Arbetet utförs bland patienterna, deras anhöriga och personalen.

Ledande sjukhusprästen är Maikki-Liisa Ruhala, maikki-liisa.ruhala@evl.fiÖppna länk i ny flik. Hennes arbetsrum ligger i Borgå sjukhus utrymmen, Sjukhusvägen 1, 06150 Borgå