Sjukhuspräster

Sjukhussjälavårdens uppgift är att i samarbete med personalen och församlingarna ordna, leda, omhänderha och utveckla erforderligt själavårdsarbete utgående från patientens behov av vård. I sjukhussjälavårdsarbetet ingår förkunnelse, själavård och undervisning samt arbetshandledning. Arbetet utförs bland patienterna, deras anhöriga och personalen.

Ledande sjukhusprästen är Maikki-Liisa Ruhala, maikki-liisa.ruhala@evl.fiÖppna länk i ny flik. Hennes arbetsrum ligger i Borgå sjukhus utrymmen, Sjukhusvägen 1, 06150 Borgå

Sjukhusprästerna på Instagram

Följ sjukhusprästernas arbete på deras instagramkonto @sairaalapapit_porvoo_borga


 


Pia Ala-Soini

sjukhuspräst
Borgå kyrkliga samfällighet

- Tjänstledig -


Hannele Harju

tf. sjukhuspräst
Borgå kyrkliga samfällighet

Näse hälsocentralsjukhuset, Vårdenheten Wilhelmina, Majbergets servicehem, Brandbackens servicehus, Johanna-hemmet, Hemsjukhuset för Östra Nyland
Vikarierar under perioden 7.6-27.10.2024


Riitta Lielahti

tf sjukhuspräst, ledande sjukhuspräst under perioden 10.6-27.10.2024
Borgå kyrkliga samfällighet

HNS Borgå sjukhus, psykiatriska avdelningen och Svalåkerns servicehem


Maikki-Liisa Ruhala

ledande sjukhuspräst

Borgå sjukhus, Svalåkerns servicehem och Johanna-hemmet
På alterneringsledighet och semester 7.6-27.10