Barn i skolåldern

❗️För att inte ta onödiga risker med Corona-viruset, är all vanlig verksamhet för barn i skolålder inhiberad tills vidare. Vi meddelar när vi öppnar våra fysiska dörrar igen.
Under tiden som vår normala verksamhet är stängd, kommer vi att erbjuda er andra verksamhetsformer. Här nedan informerar vi så småningom om vad som finns till hands. Hör gärna av er till någon av oss anställda om ni har något på hjärtat❗️

 

 

Vill ditt barn få brev från församlingen?

Nu medan klubbarna är stängda, kan de barn (som går i årskurs 1-3) som vill, få brev från församlingen. Brevet innehåller en bibelberättelse, bön och aktiviteter för barnen. Om ert barn vill få brev, kontakta då kerstin.eklof@evl.fi.

Vi skickar också brev till barn i åldern 2-6 år. Om ett småsyskon vill ha ett sådant brev, vänligen kontakta då anita.stromfors@evl.fi.

 

SKOLKLUBBAR:

Alegría-klubben


Kom med och lär dig spanska från början. Vi leker, sjunger, berättar bibelberättelser, ber, pysslar och bjuder på mellanmål…allt på spanska!
Ledare är barnledare Brenda Serralde tillsammans med Fredrik Geisor.
Alegría-klubben Grännäs skola för åk 1-2 tisdagar kl. 12:45-14.30. 
Alegría-klubben Vårberga skola för åk 3-4 torsdagar kl. 14.00-15.30.

 

Kristall-klubben

I den här klubben är vi intresserade av enhörningar. Vi ritar, målar och pysslar kring temat enhörning.
Kristall-klubben i Kullo skola för åk 1-4, torsdagar kl. 12:40-14:20.

Eko-klubben

I denna klubb funderar vi på miljöfrågor och sätter tyngdpunkt på att vara ekologiska. Vi pysslar av återvunnet material och odlar något ätbart.
Eko-klubben i Kvarnbackens skola för åk 3-4, tisdagar kl. 14.15-16.

Nytt! Dagläger för skolbarn

Vi är tyvärr tvungna att ställa in sommarens övernattningsläger för skolbarn, p.g.a. covid-19.
Men vi vill i stället erbjuda Dagläger på Domprostgården:

För åk 4-7: onsdag 29.7 – fredag 31.7 kl. 9-16 och

för åk 1-3: tisdag 4.8 – torsdag 6.8 kl. 9-16

Lägrets pris är 20€. Lägret hålls på Domprostgården, Finnbyvägen 6. Barnen lämnas och hämtas med egen skjuts till lägerdagens början och slut.

Vi kommer att vara mycket utomhus och göra små utfärder till närliggande platser. Under lägret serveras lunch och mellanmål.

Vi tar högst 20 barn med på vartdera lägret och på lägret indelas barnen i två mindre grupper som program skilt från varandra. Detta för att beakta regeringens rekommendationer gällande fysiskt avstånd mellan människor. Vi är också speciellt uppmärksamma på att hålla god handhygien.
Vi reserverar möjligheten att inhibera daglägret på kort varsel ifall corona-läget blir värre och vi får nya direktiv och begränsningar.

Anmälan per e-post till brenda.serralde@evl.fi under tiden 1-16.6 (Brenda är själv på semester då, men svarar på er e-post veckan därpå).

Vänligen meddela vid anmälan: Vilket läger som anmälan gäller, barnets namn, födelsedatum och er postadress som vi kan skicka lägerinfon till, barnets eventuella allergier eller hälsotillstånd som vi behöver veta om samt vårdnadshavarens telefonnummer. Meddela också om barnet kommer till lägret med någon vän som denne önskar vara i samma grupp med.