Verksamhet för barn i skolåldern

Barnläger 

Domkyrkoförsamlingen ordnar roliga och innehållsrika läger för barn, varje termin och under sommarloven. 

Höstterminen 2023 hålls läger på Pellinge lägergård enlig följande:

10-12.11 för åk 4-7 Anmäl ditt barn här! Pris: 24€ Fullbokat! Köplats möjlig.
 

1-3.12 för åk 1-3 Anmäl ditt barn här! Pris: 24€ Fullbokat! Köplats möjlig.


Närmare info ger lägerchef jenni.antila@evl.fi, 040 7677 600. 

OBS, inget läger ordnas i år under höstlovet pga lovdagarnas placering.
Lägerplatserna går i första hand till Borgå svenska domkyrkoförsamlings medlemmar.

 

Skolsamarbete

Församlingen samarbetar också med stadens grundskolor och kontakten både till elever och skolans personal prioriteras högt. Vi håller morgonsamlingar, lektionsbesök, guidning i domkyrkan och gudstjänst enligt skolornas önskemål.

 

Jesus namn skrivets på marken med  olika färger

Barnkören Diskanten- aktuellt just nu!

Välkommen att sjunga i barnkören Diskanten som leds av kantor Anne Hätönen.

Diskanten har en grupp för äldre och en grupp för yngre barn. Kören inleder höstterminen onsdag 13.9. Plats: Domprostgården, Finnbyvägen 6.

Vi övar kl. 17.00-17.30 med hela gruppen och fortsätter 15 minuter till med läskunniga.

Kören leds av kantor Anne Hätönen: anne.hatonen@evl.fi / 040-1699174.

(Anmäl ditt barn via anmälningslänk på www.domkyrkan.fi i augusti. 

P.g.a den förnyade registerlagstiftningen skall du skapa ett kundkonto och mera instuktioner får du via länken ovan.)