Barn i skolåldern

Domkyrkoförsamlingen har en omfattande lägerverksamhet för barn. 

Domkyrkoförsamlingen samarbetar med stadens grundskolor och kontakten både till elever och skolans peronal prioriteras högt. Vi håller morgonsamlingar, lektionsbesök, guidning i domkyrkan, gudstjänst och skolklubb enligt skolornas önskemål. Under pandemin erbjuder vi också digitala alternativ.

 

Jesus namn skrivets på marken med  olika färger

SKOLKLUBBAR:

På grund av den nuvarande situationen och nya begränsningar kunde vissa av våra skolklubbar inte fortsätta, men under denna period erbjuder vi följande klubbar. Vi hoppas kunna fortsätta normalt så snart situationen förbättras.

Övernattningsläger med cirkustema

I sommar ordnas två övernattningsläger på Domprostgården på Finnbyvägen 6. 

Det fösta är 3-4 augusti för årskurs 1-3 och 5-6 augusti för årskurs 4-6.

Barnen räknas till den årskurs som de gått i under senaste läsår.

Lägren börjar på förmiddagen och slutar efter lunch följande dag.

Temat är Cirkus och det utlovas roligt program och många skratt. Övernattningen sker med eget tältunderlag och sovsäck på golven inne i Domprostgården.

Anmäl barnets namn, ålder, adress, eventuella matallergier, specialbehov eller annat som vi behöver veta om till barnledaren Brenda Serralde: brenda.serralde@evl.fi. Anmälningstid: 21-27.7.

 

 

 

 

barn som ritar Jesus namn

Alegría-klubben


Kom med och lär dig spanska från början. Vi leker, sjunger, berättar bibelberättelser, ber, pysslar och bjuder på mellanmål…allt på spanska!
Ansvarig ledare är barnledare Brenda Serralde brenda.serralde@evl.fi

Under vårtermin hålls klubbar enligt följande:

Torsdagar: Eklöfska skolan