Barn i skolåldern

Domkyrkoförsamlingen har en omfattande lägerverksamhet för barn. Höstens läger är dock inhiberade p.g.a. det rådande pandemiläget.

Domkyrkoförsamlingen samarbetar med stadens grundskolor och kontakten både till elever och skolans peronal prioriteras högt. Vi håller morgonsamlingar, lektionsbesök, guidning i domkyrkan, gudstjänst och skolklubb enligt skolornas önskemål. Under pandemin erbjuder vi också digitala alternativ.

 

Vårterminens läger
Sportlovsläger för åk 1-3 på Pellinge kursgård
24-26.2
Vårläger för åk 4-7 på Pellinge kursgård
19-21.3
Lägren hålls om pandemisituationen tillåter.

 

SKOLKLUBBAR:

På grund av den nuvarande situationen och nya begränsningar kunde vissa av våra skolklubbar inte fortsätta, men under denna period erbjuder vi följande klubbar. Vi hoppas kunna fortsätta normalt så snart situationen förbättras.

Alegría-klubben


Kom med och lär dig spanska från början. Vi leker, sjunger, berättar bibelberättelser, ber, pysslar och bjuder på mellanmål…allt på spanska!
Ansvarig ledare är barnledare Brenda Serralde brenda.serralde@evl.fi

Under höstterminen hålls klubbar enligt följande:

Måndagar: Sannäs skola

Torsdagar: Eklöfska skolan

Fredagar: Grännäs skola
 

 

 

 

 

Handen som håller ett kort som är på spanska.