Borgånejdens familjerådgivningscentral 


Familjerådgivningscentralen erbjuder professionell hjälp i frågor som gäller utmaningar i parrelationer och i livskriser. 

Våra tjänster är avgiftsfria och öppna för alla oberoende av medlemskap i kyrkan och familjeform. 

Vi arbetar på finska, svenska och engelska. Vår personal har tystnadsplikt. 

Vi erbjuder också terapeutiska grupper, utbildningar, arbetshandledning samt medling i samarbete med Östra Nylands familjerättsliga enhet.

Familjerådgivningen erbjuder parterapi också under undantagstiden

I parförhållandet och livet kan nu finnas speciellt mycket tryck och därför har familjerådgivningen ökat antalet akuttider. Du kan ta kontakt när det gäller problem i parförhållandet eller livskriser.

Tjänsten är avgiftsfri och öppen för alla oberoende av medlemskap i kyrkan och familjeform. Du kan bli en kund ensam eller tillsammans med din partner. Alla diskussioner är konfidentiella. Möten och parterapi ordnas med hjälp av fjärranslutningar tills vidare. 

Ring och boka tid 019 66 11 315, måndag till onsdag klockan 10–12. Andra tider kan du lämna ett meddelande och vi återkommer till saken så snabbt som möjligt. 

Familjerådgivningens ytterligare kontaktuppgifter finns här.  

Tidsbeställning

Måndag till onsdag klockan 10 till 12. Andra tider kan du lämna ett meddelande och vi återkommer snarast. 

Tfn 019 661 1315.

Par i rådgivningssituation.