Förtroendevalda

Beslutanderätten i Borgå kyrkliga samfällighet utövas av gemensamma kyrkofullmäktige, vars ledamöter väljs genom församlingsval för en mandatperiod på fyra år. Vartannat år väljer gemensamma kyrkofullmäktige gemensamma kyrkorådet, som är den kyrkliga samfällighetens verkställande och administrativa organ. Församlingarnas beslutanderätt utövas av deras församlingsråd.

 

Direkt underställda gemensamma kyrkorådet finns dessutom tre direktioner som bereder ärenden för gemensamma kyrkorådet och som utövar samfällighetens beslutanderätt med de befogenheter som de beviljats.


Benita Ahlnäs

medlem i församlingsrådet
Borgå svenska domkyrkoförsamling

Ove Blomqvist

medlem i församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige
Borgå svenska domkyrkoförsamling

Marika Gustafsson

medlem i församlingsrådet
Borgå svenska domkyrkoförsamling

Anna Henning

medlem i församlingsrådet, vice ordförande, medlem i gemensamma kyrkofullmäktigeWilhelm Lindén

medlem i församlingsrådet
Borgå svenska domkyrkoförsamling

Virva Nyback

medlem i församlingsrådet
Borgå svenska domkyrkoförsamling

Kristina Rosenström

medlem i församlingsrådet
Borgå svenska domkyrkoförsamling

Charlotta Savin

medlem i församlingsrådet, gemensamma kyrkofullmäktige

Denice Sjöström

medlem i församlingsrådet
Borgå svenska domkyrkoförsamling

Rebecka Stråhlman

medlem i församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige
Borgå svenska domkyrkoförsamling

Stefan Vikström

medlem i församlingsrådet
Borgå svenska domkyrkoförsamling