Förtroendevalda

Beslutanderätten i Borgå kyrkliga samfällighet utövas av gemensamma kyrkofullmäktige, vars ledamöter väljs genom församlingsval för en mandatperiod på fyra år. Vartannat år väljer gemensamma kyrkofullmäktige gemensamma kyrkorådet, som är den kyrkliga samfällighetens verkställande och administrativa organ. Församlingarnas beslutanderätt utövas av deras församlingsråd.

 

Direkt underställda gemensamma kyrkorådet finns dessutom tre direktioner som bereder ärenden för gemensamma kyrkorådet och som utövar samfällighetens beslutanderätt med de befogenheter som de beviljats.


Andreas Ahlfors

medlem i församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige, medlem i direktionen för sjukhussjälavården

Benita Ahlnäs

medlem i församlingsrådet, medlem i gemensamma kyrkorådet, medlem i gemensamma kyrkofullmäktige

Marit Björkbacka

medlem i församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige, ordförande för direktionen för familjerådgivningscentralen

Ove Blomqvist

medlem i församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige, medlem i direktionen för familjerådgivningscentralen

Nicolina Grönroos

medlem i församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige

Anna Henning

medlem i församlingsrådet, vice ordförande

Marcus Henricson

medlem i församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige, vice ordförande för fastighets- och gravgårdsdirektionen

Karin Karlsson

medlem i församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige, medlem i gemensamma kyrkorådet

Charlotta Savin

medlem i församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige

Martin von Schoultz

medlem i församlingsrådet, gemensamma kyrkorådet och gemensamma kyrkofullmäktige