Cablehandledning i Borgå 

Vi jobbar tillsammans med att hitta egna och andras resurser. 

 

Genom gruppen fick jag nya vänner

 

Barnfötter med målfärg. Barnen står i halvcirkel.