Cablehandledning i Borgå våren 2020

Vi jobbar tillsammans med att hitta egna och andras resurser. 

Lä mera evl.fi

Genom gruppen fick jag nya vänner

 

Barnfötter med målfärg. Barnen står i halvcirkel.