Borgå svenska domkyrkoförsamlings strategi

Församlingens nya strategi 2021-2024