Borgå svenska domkyrkoförsamlings strategi

Församlingens nya strategi är under arbete och färdigställs under våren 2020.